Formularz zgłoszeniowy - Patronat Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków

0%
 • Formularz zgłoszeniowy wniosku o patronaty:
  1. Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków;
  2. Redakcji Magazynu "Spotkania z Zabytkami" i portalu www.spotkaniazzabytkami.pl.

  Regulamin przyznawania patronatów jest dostępny na stronach www.nikz.pl oraz www.spotkaniazzabytkami.pl.
 • 1. Proszę wybrać preferowany rodzaj patronatu (1): *

  Patronatem NIKZ obejmowane są wydarzenia naukowe: konferencje, sympozja, panele dyskusyjne, kongresy, publikacje naukowe. Natomiast patronatem redakcji obejmowane są wydarzenia kulturalne: wystawy, festiwale oraz publikacje, magazyny, podcasty, produkcje audio i wideo.

  (1) Jeśli wydarzenie obejmuje działania łączące charakter naukowy i kulturalny, prosimy o zaznaczenie obu patronatów - decyzję o przyznaniu danego rodzaju patronatu podejmuje NIKZ.

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Nazwa wnioskującego: *

 • 3. KRS wnioskującego lub inny numer wpisu do właściwego rejestru:

 • 4. Nazwa inicjatywy: *

 • 5. Imię i nazwisko osoby do kontaktu: *

 • 6. Numer telefonu: *

 • 7. Adres e-mail: *

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 8. Data rozpoczęcia inicjatywy: *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 9. Data zakończenia inicjatywy: *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach patronatu Redakcji portalu i magazynu Spotkania z Zabytkami:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie („NIKZ”), ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02–001 Warszawa;
  2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected];
  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i adresu e-mail przetwarzane będą w celu przyznania i realizacji przez NIKZ świadczeń w ramach patronatu nad organizowanymi przez Państwa działaniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz NIKZ – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego NIKZ.
  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez Państwa działań (trwania patronatu NIKZ) a następnie przez czas obowiązkowej archiwizacji dokumentacji wytworzonej przez NIKZ wyznaczony na podstawie odrębnych przepisów.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymagane celem uzyskania patronatu NIKZ nad państwa działaniami.
Ładowanie
Ładowanie...