Ankieta CAWI dla studentów/ doktorantów z niepełnosprawnością

 • Szanowna Pani/Szanowny Panie,

  w imieniu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy Państwa do wypełnienia tej anonimowej ankiety.

  Wyniki badania pozwolą na ocenę dostępności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

  Wszystkie Pani/Pana odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy Państwu ochronę danych osobowych zgodnie
  z regulacjami RODO. Czas poświęcony na wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Ładowanie
Ładowanie...