KWESTIONARIUSZ zgłoszeniowy dla Mentee Global Mentoring Walk - Kraków 20.05.2023

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy dla Mentee Global Mentoring Walk 2023 Poland - 20 maja 2023, Kraków
  Kwestionariusz pomoże nam poznać Pani oczekiwania, co do udziału w Global Mentoring Walk oraz stworzyć dobrze dopasowaną parę Mentor-Mentee.

 • 1. Imię i nazwisko *

 • 2. Data urodzenia *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • 3. Adres e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • 4. Tel. komórkowy *

 • 5. Miasto zamieszkania *

 • 6. W jakim języku może Pani odbyć rozmowę mentoringową? *

 • Doświadczenie zawodowe / Silne strony / Oczekiwania

  Prosimy podawać pełne nazwy i nie stosować skrótów.

 • 7. Proszę podać Pani aktualne miejsce pracy - nazwa firmy. *

 • 8. Proszę podać Pani aktualnie zajmowane stanowisko. *

 • 9. Proszę podać nazwę instytucji, organizacji, stowarzyszeń, klubów, w których prowadzi Pani aktywną działalność biznesową lub społeczną *

 • 10. Proszę o podanie dotychczasowej działalności pro publico bono lub opis działalności na rzecz społeczeństwa, którą planuje Pani prowadzić w przyszłości *

 • 11. Czy uczestniczyła Pani w jakichkolwiek inicjatywach Vital Voices? Co zmieniły w Pani życiu? *

 • 12. Czy miała/ma Pani mentora? *

 • 13. Jakie są Pani zainteresowania/hobby? *

 • 14. Proszę o kilkuzdaniową wypowiedź na temat: „czego pragnę”, jakie stawiam przed sobą cele i jak Mentorka/Mentor mogliby pomóc w osiągnięciu tego celu. *

  Dobre zdefiniowanie celu jest warunkiem dopasowania właściwego mentora. Brak konkretnej odpowiedzi może skutkować wykluczeniem z procesu rekrutacji.
 • 15. Inne informacje, które chciałaby Pani podać i uważa za istotne. Dlaczego To Pani powinna wziąć udział w GMW? *

 • 16. Prosimy o dołączenie Pani CV ze zdjęciem (jeden plik pdf) *

  Dopuszczalne formaty plików to: pdf. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
 • 17. Dołączenie pisemnej referencji będzie dodatkowym atutem (jeden plik pdf)

  Dopuszczalne formaty plików to: pdf. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
Ładowanie
Ładowanie...