Konferencja naukowa | „Amatorski znaczy… romantyczny” | 9 grudnia 2022

 • Amatorski Ruch Artystyczny (ARA) | Siła tworzenia

  Konferencja naukowa "Amatorski znaczy... romantyczny"

  To wydarzenie poruszające zagadnienia z zakresu działalności amatorskiego ruchu artystycznego zajmującego się sztukami scenicznymi (taniec, muzyka, teatr, etc.) oraz inspirującego się lokalnym dziedzictwem, folklorem, literaturą ludową, ale też romantyczną i późniejszą o wyraźnych inklinacjach romantycznych.

  Główne zagadnienia to rozwój kompetencji społeczno-kulturowych oraz rola lidera-instruktora w zespole amatorskim.

  Grupą docelową konferencji są badacze i przedstawiciele amatorskiego ruchu artystycznego: instruktorzy, kierownicy, menedżerowie grup młodzieżowych i dorosłych [zespołów folklorystycznych, zespołów pieśni i tańca, teatrów amatorskich, itd.], dyrektorzy instytucji kultury, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji.

  Konferencja stanowi teoretyczne wprowadzenie do warsztatów „Spotkania z Mistrzem: śląskie dziedzictwo".

  Zakończeniem konferencji i jednoczesnym wprowadzeniem do warsztatów "Spotkania z Mistrzem" będzie spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą, autorem książki „Kajś. Opowieści o Górnym Śląsku”.
  Termin: 9  grudnia 2022 (piątek)

  Miejsce: Warszwa | Zamek Ujazdowski  

  Osoby zakwalifikowane poinformujemy mailowo w do 8 grudnia 2022 roku.

  Aby wziąć udział w warsztacie wypełnij formularz zgłoszeniowy.  

  Organizator informuje, że podczas konferencji może być prowadzona dokumentacja zdjęciowa w celu informowania o działaniach oraz promocji na profilach społecznościowych (YouTube, Facebook, Instagram) Narodowego Centrum Kultury. Wizerunek osób biorących udział w konferencji może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany w wymienionych powyżej celach.

   

Ładowanie
Ładowanie...