Nowe technologie w pracy nauczyciela akademickiego

 •  

  Ankieta „Nowe technologie w pracy nauczyciela akademickiego”

  Badanie ankietowe „Nowe technologie w pracy nauczyciela akademickiego”, jest przeprowadzane w ramach projektu pod nazwą Digital Learning Solutions w szkolnictwie wyższym, realizowanego przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z Wydawnictwem Naukowym PWN.

  Celem badania jest zdobycie wiedzy na temat sposobów wykorzystywania zasobów edukacyjnych i naukowych przez pracowników polskich szkół wyższych – naukowców i wykładowców. Pozwoli to na lepsze zrozumienie potrzeb środowiska akademickiego w zakresie typów treści i narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce oraz działalności naukowej.

  Ankieta została podzielona na trzy obszary tematyczne, dotyczące: 1) działalności dydaktycznej, tj. zajęć realizowanych na uczelni, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi kształcenia zdalnego, oraz przygotowywania się do nich przez wykładowców, 2) działalności naukowej, tj. narzędzi wykorzystywanych w trakcie pisania tekstów i ich upowszechniania, oraz 3) obciążeń finansowych, tj. dodatkowych kosztów, jakie ponoszą akademicy w związku z pracą dydaktyczną i naukową. Tak zdefiniowany zakres badania pozwala na wieloaspektowe przeanalizowanie kontekstu wykorzystania nowych technologii przez pracowników uczelni i pozwoli na wypracowanie rozwiązań wspierających te procesy.

  Kwestionariusz składa się z 33 pytań o charakterze zamkniętym (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz otwartym. Ankieta ma charakter anonimowy, jej wypełnienie powinno zająć ok. 15 minut.

 • METRYCZKA
 • 1. Przedział wiekowy

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Typ Uczelni – główne miejsce pracy

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...