Formularz rekrutacyjny

 • Formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie pilotażowym Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość.

 • 1. Dane osobowe

 • 2. Adres kandydata

 • 3. Dane kontaktowe

 • 4. Dane rejestrowe

 • 5. Aktualny dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy *

  Zaświadczenie wydane przez powiatowy urząd pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej bądź poszukującej zatrudnienia lub decyzja wydana przez powiatowy urząd pracy o statusie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy lub

  Dopuszczalne formaty plików to: png, gif, jpg, pdf, csv, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
 • 6. Oświadczam, że: *

  Należy zaznaczyć co najmniej 3 odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...