Szczecinek przemoc - mieszkańcy

 • Szanowni Państwo!

  Poniższa ankieta dotyczy problemu przemocy w rodzinie. Udzielając odpowiedzi na pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy tj. mieście. Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zaplanowania działań profilaktycznych. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań.

 • 1. Które z wymienionych poniżej sytuacji są Pana/i zdaniem aktem przemocy? Można wybrać kilka odpowiedzi. *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 2. Czy Pana/i zdaniem przemoc w rodzinie to przestępstwo? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu kogoś, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim domu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...