Czarna Białostocka - mieszkańcy profilaktyczna

  • Szanowni Państwo!

    Poniższa ankieta dotyczy problemów, z jakimi mogą się Państwo spotkać na terenie Gminy. Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania, proszę myśleć o swojej najbliższej okolicy. Informacje uzyskane dzięki Państwa odpowiedziom posłużą do opracowania diagnozy problemów społecznych i zaplanowania działań profilaktycznych. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Proszę zakreślić właściwą zdaniem Państwa odpowiedź (jedną lub kilka zgodnie z instrukcją) do każdego z pytań.

  • 1. Jak często spożywa Pan/i alkohol? *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...