Formularz zgłoszeniowy do programu rabatowego dla nauczycieli i wykładowców - lektury

 • 1. Dane kontaktowe

 • 2. Klauzula informacyjna *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w programie rabatowym dla nauczycieli i wykładowców - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
  5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji programu rabatowego przez NCK lub do wycofania przez Panią/Pana zgody.
  6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych wprzepisach RODO.
  7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla włączenia do programu rabatowego.

Ładowanie
Ładowanie...