Seniorzy w Sieci - edycja 2020

 • “Seniorzy w sieci” - edycja 2020 Rozgość się w sieci, jesteś u siebie!

  Sieć nie zna ograniczeń wiekowych. Na każdym etapie życia umiejętność poruszania się w Internecie jest przydatna i ułatwine funkcjonowanie. Dotyczy to również seniorów, do których skierowany jest projekt prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Zapraszamy do zapisów na kurs „Seniorzy w sieci”!

  Rekrutacja trwa do 30 września 2020 r.
  Kurs zaplanowany jest na okres październik - połowa grudnia 2020 r. (ok. 10 tygodni).  Czas, który tygodniowo trzeba poświęcić na kurs to około 3 godzin.
  Zapraszamy osoby w wieku 55+. Szczegóły na stronie: https://e.org.pl/seniorzy-w-sieci

  Masz pytania, napisz do nas: [email protected] lub [email protected] 

   

 • 1. Imię i nazwisko *

 • 2. Adres e-mail *

 • 3. Numer telefonu *

 • 4. Miejsce zamieszkania (miejscowość, województwo) *

 • 5. Wiek *

 • 6. Czy korzystasz z Facebooka? *

 • KLAUZULA INFORMACYJNA

  SENIORZY W SIECI

  Administrator Danych Osobowych

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 55, zwane dalej TITE, Można się z nami skontaktować:

  • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
  • telefonicznie, pod nr. telefonu: 720 909 011,
  • mailowo, przesyłając korespondencję na adres [email protected]

  Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

  • realizacji programu w ramach zawartej umowy lub też czynności zmierzających do zawarcia umowy, zgodnie 6 ust 1 lit b RODO,
  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, wynikających ze statutu Stowarzyszenia, zgodnie z art. 6 ust 1 lit e RODO,
  • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, publikacja nagrań, fotografii zarejestrowanych w trakcie realizacji projektów,
  • przesyłania informacji o działaniach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO,
  • rejestrowania i wizerunku, w przypadku wykonywania zdjęć profilowych, gdy wyrazi Pan/Pani na to zgodę, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

  Odbiorcy danych

  Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, , w związku z realizacją umowy dotacji, Towarzystwa ubezpieczeniowe oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

  • hostingowych,
  • koordynowania projektem,
  • wsparcia informatycznego,
  • dostawcy rozwiązania w zakresie przeprowadzanych ankiet.

  Okres retencji danych

  Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

  • do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych, lub na publikację wizerunku
  • 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia umowy, zgodnie z 74 Ustawy o Rachunkowości,.
  • do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na realizację programu.

  Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania,
  • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
  • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 • 7. Dobrowolność podania danych
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem aplikowania do projektu oraz wzięcia w nim udziału. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail) przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 55, zwane dalej TITE w celu przesyłania przez TITE informacji o wydarzenia realizowanych przez Towarzystwo. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzenia realizowanych przez Towarzystwo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, serwisy internetowe) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Zgadzam się na postanowienia regulaminu dostępnego na stronie www.e.org.pl. Zgoda jest konieczna do zapisania się do Kursu i złożenie zamówienia na Kurs. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku przez Towarzystwo
  Inicjatyw Twórczych „ę”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 55, zwane dalej TITE w celach
  dokumentowania oraz promowania wydarzenia. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Wyrażam zgodę na publikowanie mojego wizerunku przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę: na stronie internetowej, Facebook'u, Instagramie, zamieszczanie w publikacjach, plakatach, ulotkach i artykułach prasowych promujących program „Seniorzy w sieci”, a także w materiałach i promocyjno-edukacyjnych (w tym w raportach rocznych) Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...