Ankieta obsługi szkód i roszczeń

 • Chcąc zapewnić naszym Klientom jak najwyższy poziom oferowanych usług, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z przygotowaną ankietą. Jej wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut, a otrzymane wyniki zostaną wykorzystane przez TU INTER Polska S.A. lub TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w procesie badania satysfakcji Klienta i pozwolą udoskonalić produkty znajdujące się w naszej ofercie handlowej, usprawnić obsługę Klienta oraz podnieść poziom świadczonych usług.
 • 1. Jak ocenia Pani/Pan obsługę szkody lub roszczenia z umowy ubezpieczenia, biorąc pod uwagę następujące kryteria: *

  Prosimy posłużyć się 5-stopniową skalą.

  bardzo dobrze

  dobrze dostatecznie źle bardzo źle brak zdania
  łatwość w pozyskaniu informacji niezbędnych do zgłoszenia szkody lub roszczenia  
  sposób rozpatrzenia zgłoszonej szkody lub roszczenia  
  wysokość otrzymanego odszkodowania/świadczenia w stosunku do Pani/Pana oczekiwań  
  zrozumiałość informacji zawartych w otrzymanej decyzji  
  czas realizacji zgłoszonej szkody lub roszczenia  
 • 2. Produkt ubezpieczeniowy, w ramach którego Towarzystwo udziela Pani/Panu ochrony ubezpieczeniowej *

 • 3. Proszę wskazać, co w obsłudze szkody lub roszczenia wymaga Pani/Pana zdaniem poprawy:

 • 4. Proszę wskazać, co w procesie obsługi szkody lub roszczenia najbardziej się Pani/Panu podobało:

 • 5. Nr szkody: *

 • 6. Zgadzam się aby moje dane osobowe podane w ankiecie były przetwarzane przez TU INTER Polska. S.A.  *

  w celu prowadzenia badań poziomu satysfakcji klientów, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia poziomu obsługi klientów oraz jakości oferty ubezpieczeniowej tego Towarzystwa. Administratorem danych osobowych podanych w „ankiecie badania poziomu satysfakcji klienta” jest Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska. S.A. Badania te pozwalają nam poznać potrzeby i oczekiwania klientów, dzięki czemu możemy odpowiednio szkolić nasz personel oraz agentów, a także ciągle doskonalić i rozwijać nasze produkty ubezpieczeniowe. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozyskiwanych na podstawie ankiet badania poziomu satysfakcji klienta jest dostępna tutaj. Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Ładowanie
Ładowanie...