Ankieta oceniająca rozpatrywanie skarg i reklamacji

  • Chcąc zapewnić naszym Klientom jak najwyższy poziom oferowanych usług, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z przygotowaną ankietą. Jej wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut, a otrzymane wyniki zostaną wykorzystane przez TU INTER Polska S.A. lub TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w procesie badania satysfakcji Klienta i pozwolą udoskonalić produkty znajdujące się w naszej ofercie handlowej, usprawnić obsługę Klienta oraz podnieść poziom świadczonych usług.
  • 1. Czego dotyczy złożona przez Panią/Pana reklamacja? *

  • 2. Jak Pani/Pan ocenia odpowiedź na złożoną reklamację? *

  • 3. Jak Pani/Pan ocenia czas odpowiedzi na reklamację? *

  • 4. Jak Pani/Pan ocenia rozpatrzenie reklamacji? *

  • 5. Proszę wskazać, co w obsłudze skarg i reklamacji wymaga Pani/Pana zdaniem poprawy?

Ładowanie
Ładowanie...