Formularz przystąpienia do "Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

 • 1. Nazwa firmy / podmiotu / organizacji *

 • 2. Adres pocztowy – ulica, nr lokalu *

 • 3. Adres pocztowy – kod pocztowy *

 • 4. Adres pocztowy – miejscowość *

 • 5. Imię i nazwisko koordynatora podmiotu *

 • 6. Adres e-mail koordynatora *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 7. Numer telefonu do kontaktu *

  Numer telefonu prosimy podać jako same cyfry bez odstępów, np. 227491400
  W przypadku numeru zagranicznego prosimy o poprzedzenie numeru dwoma zerami i numerem kierunkowym kraju, np. 0048227491400
  q
 • 8. Skan oświadczenia podpisanego przez osobę figurującą w KRS *

  Oryginał prosimy przesłać pocztą na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Departament Nadzoru, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
  Dopuszczalne formaty plików to: png, gif, jpg, pdf, jpeg. Maksymalny rozmiar to 2 MB.
 • 9. Zgoda na przetwarzanie danych *

  Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych  osobowych podczas organizacji konkursu "Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" znajdują się pod adresem utk.gov.pl/download/1/60625/Klauzuledeklaracjakulturabezpieczenstwa2020.pdf.

  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego znajdują się na stronie https://utk.gov.pl/rodo.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...