Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych

  • Plan Komunikacji służy do określenia sposobów komunikacji Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader z różnymi grupami osób i podmiotów z terenu Powiatu Grodziskiego. Dostępny jest on zarówno na stronie Stowarzyszenia jak i w LSR.
  • 1. Czy należy Pan / Pani do jednej z poniższych grup?:
    a. osoby do 25 roku życia
    b. osoby powyżej 50 roku życia
    c. osoby niepełnosprawne *

    Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...