FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO WOLONTARIATU

 • World Library and Information Congress
  83rd IFLA General Conference and Assembly
  19 - 25 sierpnia 2017, Wrocław
  Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w imieniu Komitetu Narodowego Kongresu IFLA 2017, zaprasza do udziału w wolontariacie podczas  83. Kongresu IFLA we Wrocławiu.

 • CZĘŚĆ A

  OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W WOLONTARIACIE:

  1. Wolontariusze są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.
  2. Koszty podróży i zakwaterowania we Wrocławiu pokrywają wolontariusze.
  3. Wolontariusze powinni być dostępni na 2 dni przed konferencją, to jest od 17 sierpnia 2017.
  4. Wolontariusze są zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych szkoleniach w dniach 17 i 18 sierpnia i wykonywać powierzone zadania co najmniej w ciągu trzech (3) dni, każdego dnia od czterech (4) do sześciu (6) godzin, w okresie od 18 do 25 sierpnia 2017 r.
   W pozostałym czasie mogą brać udział w kongresie na zasadzie uczestnika.
  5. Wolontariusze mają zagwarantowane wyżywienie (obiady i napoje) w dniach pełnienia dyżurów wolontariackich.
  6. Każdy wolontariusz otrzyma komplet materiałów konferencyjnych, ubiór identyfikujący wolontariusza oraz identyfikator.
  7. Każdy wolontariusz otrzyma pisemne potwierdzenie uczestnictwa w wolontariacie.
  8. Wolontariusz realizuje świadczenia na zasadzie dobrowolności i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia ze strony IFLA i SBP.
  9. Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia.

   

   

  ZADANIA WOLONTARIUSZY PODCZAS KONGRESU IFLA: 

   

  Podczas kongresu IFLA wolontariusze wykonują różnorodne zadania wspierające organizację kongresu.

  Najważniejsze zadania to:

  • obsługa sal konferencyjnych i roboczych posiedzeń
  • wsparcie obsługi tłumaczy symultanicznych
  • pakowanie i dystrybucja materiałów konferencyjnych
  • obsługa punktów rejestracji uczestników
  • udzielanie informacji
  • wsparcie biura IFLA
  • wsparcie obsługi przestrzeni wystawienniczej
  • wsparcie dla mediów podczas Kongresu IFLA (social media)
  • obsługa punktów informacyjnych w Porcie Lotniczym Wrocław oraz na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu
  • wsparcie organizacyjne wizyt w bibliotekach
  • wsparcie obsługi organizacyjnej wieczoru kulturalnego
 • CZĘŚĆ B

  ANKIETA OSOBOWA:

 • Imię i nazwisko:

  *
  *
 • Płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Data urodzenia: *

  Proszę wybrać datę.
  y
 • Adres: *

 • Miasto:

 • Województwo: *

 • Nr telefonu:

 • Adres e-mail: *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • Wykształcenie *

 • Dziedzina: *

 • Miejsce zatrudnienia:

 • W przypadku osób nie zatrudnionych zaznaczyć właściwe:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy jesteś członkiem SBP? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy jesteś członkiem innej organizacji bibliotekarskiej?

 • Czy jesteś członkiem innej organizacji pozarządowej?

 • Czy masz doświadczenia związane z wolontariatem?

 • Znajomość języków obcych

  Proszę zaznaczyć wszystkie języki, którymi się posługujesz:
  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Dobry Bardzo dobry
  angielski (obowiązkowy)  
  arabski  
  chiński  
  francuski  
  hiszpański  
  niemiecki  
  rosyjski  
  Inne
  Inne
  Inne
 • Proszę zaznaczyć dni, w których deklarujesz wykonywać zadania wolontariusza podczas Kongresu IFLA: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Wolontariusze IFLA podczas pełnienia dyżurów są zobowiązani do noszenia T-shirtu lub kamizelki identyfikującej wolontariusza. *

  Prosimy o zaznaczenie rozmiaru swojego ubrania:
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • CZĘŚĆ C
 • MOTYWACJA: *

  Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem podczas 83. Kongresu IFLA we Wrocławiu? (max. 200 słów)
 • CURRICULUM VITAE *

  Opisz swoje dokonania zawodowe, naukowe, społeczne itp. (max. 300 słów)
 • Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału
  w wolontariacie podczas Kongresu IFLA we Wrocławiu. *

  Należy zaznaczyć co najmniej 2 odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...