Dziedzictwo kulturowe

 • 1. "Dziedzictwo kulturowe" *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Dziedzictwo kulturowe to... *

  Zaznacz odpowiedź, z którą najbardziej się zgadzasz.
  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 2 odpowiedzi.
 • 3. Jakie elementy dziedzictwa kulturowego wydają Ci się najbardziej ciekawe? *

  Wybierz od 2 do 4 odpowiedzi
  Należy zaznaczyć co najmniej 2 odpowiedzi i co najwyżej 4 odpowiedzi.
 • 4. Jakie elementy dziedzictwa kulturowego wymagają według Ciebie szczególnej ochrony? *

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź i co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • 5. Jakimi elementami polskiego dziedzictwa kulturowego chciałbyś się podzielić z kolegą/koleżanką z innego kraju? *

 • 6. Jakie elementy dziedzictwa kulturowego Twego regionu zasługują na podtrzymywanie i promocję? *

 • 7. Jak, według Ciebie możemy chronić nasze dziedzictwo kulturowe dla następnych pokoleń. Podaj 3 przykłady działań, które byłyby atrakcyjne dla młodzieży. *

Ładowanie
Ładowanie...