ZŁOCIENIECKI BUDŻET OBYWATELSKI 2024

0%
 •  

   

  Szanowni Państwo.

  Głosowanie nad zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego projektami odbywać się będzie od 16 do 30 listopada 2023 roku.

  Tytuły projektów zakwalifikowanych do realizacji budżetu obywatelskiego na terenie gminy Złocieniec w 2024 roku są umieszczone na karcie w kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów.

  Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się przez wypełnienie i zatwierdzenie karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej www.zlocieniec.pl.

  Powodem nieważności oddanego głosu jest:
  1) niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej przez:
      a)    brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub
      b)    niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
      c)    brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego);
  2)    nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej;
  3)     brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią w formie elektronicznej;
  4)     głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem, o którym mowa w §3 ust. 2;
  5)     wielokrotne głosowanie przez jedną osobę , przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;
  6)     głosowanie przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Złocieniec.

  Zapraszamy do głosowania.

Ładowanie
Ładowanie...