Baza wykonawców działań/prac przy zabytkach

 • Dane adresowe

 • E-mail *

  Proszę o podanie adresu e-mail. Na skrzynkę zostanie wysłana informacja o wypełnieniu ankiety.
  Proszę podać email w formacie np. [email protected]
 • KONSERWATORZY *

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź.
 • RZEMIEŚLNICY PRACUJĄCYCH PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH I W BUDOWNICTWIE TRADYCYJNYM

  Należy zaznaczyć co najmniej 1 odpowiedź.
 • Krótki opis działalności *

 • Logotyp firmy

  Nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać nazwę logotypu, który przedstawia.
  Dopuszczalne formaty plików to: png, jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar to 1 MB.
 • Realizacje prac przy zabytkach (prace konserwatorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie, badania archeologiczne, kierowanie pracami, nadzory) z ostatnich pięciu lat zakończonych/prowadzonych - nie więcej niż 5

 • Zdjęcia z realizacji prac przy zabytkach - maksymalnie 5

  Prosimy dodawać wyłącznie zdjęcia, które nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać nazwę obiektu, który przedstawia. Przesłanie przez Państwa zdjęć dokumentujących realizację prac przy zabytkach, stanowi udzielenie na rzecz NIKZ nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji na ich rozpowszechnienie na stronie znany-konserwator.pl.

  W razie problemów technicznych prosimy o przesłanie zdjęć mailem: [email protected]

  Dopuszczalne formaty plików to: png, jpg, jpeg. Maksymalny rozmiar to 5 MB.
 • Nagrody i wyróżnienia

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail na potrzeby wysyłki informacji i wiadomości o działaniach NIKZ związanych z ochroną zabytków, w tym zaproszeń na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez NIKZ, oraz na potrzeby bazy wykonawców prac przy zabytkach na stronie twojkonserwator.pl

  Szczegółowa informacja nt. przetwarzania Państwa danych osobowych przez NIZK znajduje się poniżej.

  Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach bazy wykonawców prac przy zabytkach:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie („NIKZ”), ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02–001 Warszawa; 
  1. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]
   1. wysyłki informacji i wiadomości o działaniach NIKZ związanych z ochroną zabytków, w tym zaproszeń na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez NIKZ, oraz na potrzeby przeprowadzenia bardziej pogłębionych badań środowiskowych, na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   2. realizacji działań statutowych NIKZ takich jak promowanie dorobku konserwatorów polskich i z Polską związanych, jako elementu dorobku europejskiego i światowego w dziedzinie konserwacji zabytków, poprzez tworzenie i prowadzenie baz danych i portali internetowych, jak również systemów teleinformatycznych wspierających system ochrony i opieki nad zabytkami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail przetwarzane będą w celu:
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania udzielonej zgody można skontaktować się pod adres e-mail: [email protected] lub kierując się do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego w NIKZ. 
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. 
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzeniastrony znany-konserwator.pl  przez NIKZ , nie dłużej jednak niż do utraty ich aktualności bądź wycofania przez Państwa zgody. 
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.  
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

   

   

   

Ładowanie
Ładowanie...