Finansowanie przemysłów kreatywnych

0%
 • Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Kreatywna Polska powołuje Forum Kreatywności - nową platformę debaty o najważniejszych kwestiach dotyczących przyszłości kreatywnych sektorów kultury w Polsce.

  W ramach Forum Kreatywności chcemy zaprosić do debaty organizacje branżowe, przedsiębiorców, twórców, uczelnie oraz instytucje publiczne mające wpływ na warunki funkcjonowania przedsiębiorców, instytucji i organizacji działających w sferze kultury. Wierzymy w to, że Forum Kreatywności będzie stanowić miejsce wspólnego wypracowywania nowych propozycji dla obecnego ekosystemu wsparcia polskich kreatywnych sektorów kultury oraz możliwych przyszłych mechanizmów stymulacji ich rozwoju, budujących konkurencyjność wobec zagranicznych rynków kreatywnych.

  Tematów do podjęcia w ramach Forum Kreatywności jest wiele. Widzimy pole do debaty o polskim prawie autorskim, zawodowym statusie twórców i artystów, koniecznym uregulowaniu sztucznej inteligencji, transformacji ekologicznej sektora, likwidacji barier uczestnictwa w tworzeniu zasobów kultury, wspieraniu innowacji w sektorach kreatywnych, aż po możliwe nowe narzędzia służące edukacji przyszłych twórców i pracowników sektora kultury.

  Pierwsze spotkanie Forum Kreatywności, które odbędzie się 24 października 2023 roku w Kinie Kultura w Warszawie, zostanie poświęcone tematyce finansowania sektorów kultury. W ramach spotkania chcemy poddać debacie mechanizmy i narzędzia jakie mogłyby, po ich adaptacji do warunków polskiego ustawodawstwa i polskiej gospodarki, w skuteczny sposób wesprzeć rozwój polskich sektorów kreatywnych. Zastanowimy się nad obecnym ekosystemem wsparcia - od dotacji, mechanizmów ułatwiających dostępność finansowania kredytowego i modeli zaangażowania instytucji po możliwe nowe rozwiązania oparte np. o ulgi podatkowe.

  Stworzyliśmy ankietę, która ma na celu zebranie danych będących podstawą do opracowania materiału do pierwszej edycji Forum Kreatywności, o której wypełnienie Państwa prosimy. Udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną zanonimizowane, zaś tezy do dyskusji zostaną opublikowane przed spotkaniem Forum Kreatywności.

  Zapraszamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Państwa głos może dać podstawę do pracy nad przyszłymi zmianami legislacyjnymi oraz mechanizmami i programami finansowania polskiej kultury.

  Jeśli będziecie mieli Państwo dodatkowe pytania do treści ankiety, uprzejmie prosimy o kierowanie ich na adres mailowy: [email protected]

  Zarząd i Zespół Stowarzyszenia Kreatywna Polska

 • 1. Jaki sektor kreatywny Pani/Pan reprezentuje lub reprezentuje Pani/Pana organizacja, instytucja, firma?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Jakie główne trendy, zjawiska i narzędzia wpływają na tworzenie treści na rynku kreatywnym właściwym dla Pani/Pana, organizacji/instytucji/firmy?

 • 3. Proszę opisać najbardziej popularny model lub popularne modele finansowania tworzenia treści w Pani/Pana branży.

 • 4. Proszę opisać najbardziej istotny model finansowania tworzenia treści w Pani/Pana branży.

 • 5. Z jakich dostępnych w Polsce źródeł finansowania tworzenia treści Pani/Pan korzysta lub korzystają podmioty w Pani/Pana branży?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 6. Które z wymienionych źródeł finansowania są kluczowe dla Pani/Pana lub dla firm z Pani/Pana sektora?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Które z wymienionych źródeł finansowania są uzupełniające dla Pani/Pana lub dla firm z Pani/Pana sektora?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Który z etapów tworzenia lub dystrybucji treści jest najbardziej nieprzewidywalny pod względem kosztowym?

Ładowanie
Ładowanie...