Wyniki ankiety: BADANIE POZIOMU ZADOWOLENIA INTERESANTA Z USłUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄDMIEJSKI w POLANICY-ZDROJU

 • W związku z wprowadzeniem w Urzędzie Miejskim nowoczesnego systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2000 oraz mając na względzie wymogi w/w normy w zakresie badania zadowolenia interesanta prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która będzie stanowiła istotny element oceny pracy Urzędu, a dane w niej zawarte posłużą poprawie jakości świadczonych usług.
 • 1. Czy w ostatnim czasie załatwialiście Państwo sprawę(y) w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 2. Czy załatwiana(e) przez Państwa sprawa(y) była(y) związana(e) z: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 3. W jakim terminie została(y) załatwiona(e) Państwa sprawa(y)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 4. Czy punkt Obsługi Interesanta usprawnia Państwa zdaniem sposób załatwiania spraw w Urzędzie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 5. Ogólna ocena funkcjonowania Urzędu MIejskiego? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników
 • 6. Jak oceniacie Państwo kwalifikacje urzędnika(ów) obsługującego(ych) Państwa? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Brak wyników