Wyniki ankiety: Badanie Zamek Książąt Pomorskich

 • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie planuje realizację inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu tarasów wokół Zamku:
  - zabezpieczenie skarp i tarasów przed niszczeniem,
  - nowe nawierzchnie utwardzone na tarasach;
  - nowe ciągi komunikacyjne - schody i pochylnie dla wózków łączące poszczególne poziomy tarasów oraz podnóże skarpy północnej z tarasami Zamku;
  - tereny zielone na tarasach i skarpie w stylu nawiązującym do epoki renesansu z odsłonięciem i podkreśleniem bryły Zamku,
  - wytyczenie ścieżek spacerowo-edukacyjnych i inne prace mające na celu przywrócenie dawnej świetności zabytku.

  Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności historycznej infrastruktury związanej z realizacją funkcji kulturalnych i turystycznych, a co za tym idzie zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców regionu oraz intensyfikacja ruchu turystycznego na terenie Zamku. W związku z powyższym prowadzone jest badanie na temat wpływu planowanej inwestycji na pełniejsze wykorzystanie potencjału kulturalnego instytucji oraz zwiększone zainteresowanie ofertą Zamku Książąt Pomorskich. Badanie ma charakter poufny. Wyniki tego badania zostaną zgromadzone i przetworzone, a Pana/Pani odpowiedzi będą przedstawione wyłącznie w formie grupowych zestawień statystycznych.
 • 1. Z których elementów oferty Zamku Książąt Pomorskich Pan(i) dotąd korzystał(a)? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Kino
   
  41,58%
  84
  Teatr
   
  44,55%
  90
  Opera
   
  52,48%
  106
  Koncert
   
  66,83%
  135
  Wystawy
   
  69,80%
  141
  Zwiedzanie Zamku
   
  73,76%
  149
  Inne
   
  14,36%
  Żadne z powyższych
   
  3,47%
  7
  Wypełnienia: 202
 • 2. Czy w Pana/Pani opinii, kompleksowe zagospodarowanie tarasów wokół Zamku przyczyni się do: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie mam zdania
  Zwiększenia liczby osób korzystających z oferty Zamku
  67,33% (136)
   
  29,21% (59)
   
  2,48% (5)
   
  0,00% (0)
  0,99% (2)
   
  Ułatwienia rodzinom z dziećmi korzystania z oferty Zamku
  57,43% (116)
   
  30,69% (62)
   
  4,95% (10)
   
  0,99% (2)
   
  5,94% (12)
   
  Ułatwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty Zamku
  59,90% (121)
   
  25,25% (51)
   
  4,95% (10)
   
  1,49% (3)
   
  8,42% (17)
   
  Zwiększenia liczby turystów zwiedzających Zamek
  70,30% (142)
   
  25,74% (52)
   
  1,98% (4)
   
  0,50% (1)
   
  1,49% (3)
   
  Zwiększenia atrakcyjności oferty Zamku
  76,73% (155)
   
  19,80% (40)
   
  1,49% (3)
   
  0,99% (2)
   
  0,99% (2)
   
 • 3. Jak w Pana/Pani opinii, zagospodarowanie tarasów Zamku Książąt Pomorskich wpłynie na Pana/Pani sposób korzystania z oferty Zamku: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź Nie dotyczy - nie mieszkam w Szczecinie Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie
  Częściej będę odwiedzać Zamek z przyjaciółmi/rodziną
  6,93% (14)
   
  59,41% (120)
   
  27,23% (55)
   
  3,96% (8)
   
  2,48% (5)
   
  Częściej i chętniej będę oprowadzał po Zamku gości z poza Szczecina, którzy mnie odwiedzą
  9,90% (20)
   
  65,84% (133)
   
  21,78% (44)
   
  0,99% (2)
   
  1,49% (3)
   
  Częściej będę korzystał z oferty kulturalnej Zamku
  6,44% (13)
   
  46,53% (94)
   
  32,67% (66)
   
  12,38% (25)
   
  1,98% (4)
   
 • 4. Ile ma Pan(i) lat? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  poniżej 18
   
  0,50%
  1
  18-30 lat
   
  19,31%
  39
  31-40 lat
   
  24,75%
  50
  41-50 lat
   
  23,27%
  47
  51 lat i więcej
   
  32,18%
  65
  Wypełnienia: 202
 • 5. Gdzie Pan(i) mieszka? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  W Szczecinie
   
  87,62%
  177
  Poza Szczecinem, ale w województwie zachodniopomorskim
   
  8,42%
  17
  Poza województwem zachodniopomorskim
   
  3,96%
  8
  Wypełnienia: 202