przykłady ankiet Badania użytkowników

Badanie zaangażowania użytkowników produktu

Kluczowym momentem w cyklu życia klienta / użytkownika jest utrzymanie jego zaangażowania w korzystaniu z produktu, budowanie nawyku. Im częściej twoi klienci korzystają z twojego produktu, im częściej się logują na stronę, im bardziej jest on niezbędny w ich codziennej pracy czy życiu prywatnym, tym mniejsza szansa, że z niego zrezygnują. Badanie zaangażowania użytkowników szybko przyniesie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możesz aktywować użytkowników, żeby korzystali z twojej strony częściej.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika