przykłady ankiet Badania klientów

Badanie zaufania i oczekiwań w związku z COVID-19

Niezależnie od tego, czy jesteś firmą B2B czy B2C, utrzymywanie stałego zaufania klienta, ocena jego oczekiwań klientów i potwierdzenie, że środki reakcji Twojej firmy na COVID-19 są skutecznie komunikowane, są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Zadaniem poniższej ankiety jest zdobycie wskazówek do podjęcia konkretnych działania w celu jeszcze lepszego radzenia sobie Twojej firmy z obecną sytuacją.

Ankieta pomoże Ci na lepsze zrozumienie oczekiwań klientów, zidentyfikowanie luk i podjęcie ukierunkowanych działań w pięciu kluczowych obszarach związanych z COVID-19. Te obszary to: komunikacja, relacje z klientami, działanie, zaufanie oraz interakcje osobiste.


 • Dzień dobry,

  W imieniu firmy XXX chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat tego, jak zaspokajamy Twoje potrzeby w czasie niepewności związanej z pandemią koronawirusa (COVID-19).

  Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Ci około 5 minut. Pytania dotyczą przede wszystkim naszych produktów i usług oraz procedur bezpieczeństwa oraz Twoich odczuć związanych z tymi aspektami.

  Dzięki Twoim odpowiedziom będziemy w stanie lepiej zaspokoić Twoje oczekiwania, naprawić błędy i dostosować strategię funkcjonowania naszej firmy do obecnej sytuacji.

   

  Dziękujemy za każdą opinię!

 • 1. W jakim województwie mieszkasz? *

 • 2. Jesteś: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Ile masz lat? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Jak dobrze spełniamy Twoje oczekiwania, dotyczące informowania o funkcjonowaniu naszej firmy, podczas pandemii koronawirusa (COVID-19)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Jak często, Twoim zdaniem, powinniśmy komunikować się z Tobą w sprawie naszych działań i zmian związanych z COVID-19? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Z jakich kanałów, Twoim zdaniem, powinniśmy korzystać podczas komunikacji z klientami? *

  Możesz wybrać kilka kanałów.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. W jakim stopniu jesteś zadowolony z: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  zdecydowanie niezadowolony raczej niezadowolony ani zadowolony, ani niezadowolony raczej zadowolony zdecydowanie zadowolony
  częstotliwości wysyłanych przez nas komunikatów związanych z koronawirusem  
  tego, jakim kanałem wysyłane są powyższe komunikaty  
 • 8. Prosimy, podpowiedz nam, w jaki sposób możemy poprawić komunikację między nami? *

 • 9. W jakim stopniu jesteś zadowolony z działań podjętych dotychczas przez naszą firmę w odpowiedzi na sytuację związaną z COVID-19? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. W jakim stopniu jesteś zadowolony z: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  całkowicie zadowolony zadowolony w dużym stopniu ani zadowolony, ani niezadowolony niezbyt zawodolony zdecydowanie niezadowolony
  adekwatności podjętych przez naszą firmę działań do sytuacji  
  tego, jak szybko zostały podjęte działania  
  tego, jaki język użyty był w komunikacji  
 • 11. Czy jesteś pewien, że nasza firma jest w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom związanym z pandemią? Określ stopień pewności: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Podpowiedz nam, co moglibyśmy zrobić, aby lepiej sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów? *

 • 13. Jaki jest wpływ COVID-19 na Twoje korzystanie z naszych usług w punktach stacjonarnych / wizyty w sklepach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. W jaki sposób chciałbyś korzystać z naszych usług najbliższej przyszłości? *

  Wybierz wszystkie sposoby, które mogą mieć dla Ciebie zastosowanie:
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 15. Które z poniższych działań naszej firmy mają dla Ciebie obecnie największe znaczenie? Rozważamy różne scenariusze postępowania, dlatego pytamy Cię o opinię: *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika