Wpływ reklamy na konsumenta

Nie sposób nie zgodzić się z tym, że reklamy mają ogromn wpływ na zachowania i decyzje podejmowane przez konsumentów. Platforma Webankieta umożliwia stworzenie kwestionariusza, którego zadaniem będzie zbadanie wielkości i rodzaju wpływu reklam telewizyjnych czy internetowych na zachowania osób kupujących produkty czy korzystających z usług.

Badanie może być wykorzystane przez firmy do tworzenia najbardziej skutecznych przekazów marketingowych. To również narzędzie w rękach producentów reklam. Z drugiej strony ankieta stanowi cenne źródło informacji także dla psychologów i socjologów, badających zachowanie określonych grup respondentów w stosunku do przekazów reklamowych.

 • 1. Jak często spotyka się Pan/i z przekazami reklamowymi? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Z jakim rodzajem reklam spotyka się Pan/i najczęściej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Proszę określić jaki rodzaj reklamy jest dla Pana/i najbardziej przydatny przy dokonywaniu decyzji zakupowych? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  w ogóle nie przydatna rzadko przydatna średnio przydatna przydatna bardzo przydatna
  internetowa  
  radiowa  
  telewizyjna  
  billboardy/plakaty  
  ulotki  
  kinowa  
  pocztowa  
 • 4. Jak często zdarzyło się Panu/i kupić produkt po obejrzeniu/usłyszeniu jego reklamy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy lubi Pan/i oglądać/słuchać reklam? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jeżeli tak, jakiej branży dotyczą ulubione reklamy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. W jakim stopniu Pana/i zdaniem reklama wpływa na: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  w ogóle w niewielkim stopniu średnio w dużym stopniu
  znajomość marki  
  kupno reklamowanego produktu  
  cenę produktu  
  lepszą pozycję wśród konkurencji  
  atrakcyjność marki  
  niechęć do marki  
 • 8. Czy ogląda lub słucha Pan/i reklam do końca? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Jeżeli nie ogląda lub słucha Pan/i reklam do końca, jaki jest tego główny powód? *

 • 10. Średni czas reklam oceniłby/łaby Pan/i jako? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Które z aspektów reklamy uważa Pan/i za najbardziej istotne? Proszę uszeregować w kolejności od najbardziej do najmniej atrakcyjnych Pana/i zdaniem cech. *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  • j 1.
  • j 2.
  • j 3.
  • j 4.
  • j 5.
  • j 6.
  • j 7.
  • j 8.
  • j 9.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika