przykłady ankiet Badania pracowników

Ocena 360 — Badania wartości organizacyjnych

Ocena 360 pozwala w jednej ankiecie uzyskać informacje niezbędne do wzmacniania i monitorowania kluczowych wartości w organizacjach. Badania wartości organizacyjnych pomogą zidentyfikować cechy, które mają znaczenie dla osiągnięcia sukcesu rynkowego w warunkach dużej zmienności.

Obejmują one trzy obszary: otwartość na zmiany, współpracę i skuteczność działania. Każdy podzielony jest na sześć wartości. Zaletą badania jest możliwość przeprowadzenia go na wszystkich stanowiskach i dostosowania treści do specyficznych wartości firmy. Oprócz badań wartości organizacyjnych w Webankieta stworzysz badania kompetencji przywódczych i menedżerskich.

 • ADNOTACJA:

  Poniżej znajdziesz wersję demo kwestionariusza oceny 360. Treść ankiety ściśle wiąże się ze specyfiką działania danej organizacji, dlatego szablon można łatwo dostosować do swoich potrzeb - dodać i usunąć pytania, zmienić ich treść lub wygląd itd.

   

   

 • To badanie, którego celem jest wzmacnianie i monitorowanie kluczowych wartości w organizacjach, kluczowych dla osiągnięcia sukcesu rynkowego w warunkach dużej zmienności. Badanie obejmuje trzy obszary i sześć wartości. Można je przeprowadzić w odniesieniu do wszystkich stanowisk w organizacji. Badanie może być również dostoswane do specyficznych wartości danej organizacji.  

  Badane obszary i wartości:  

  I. OTWARTOŚĆ NA ZMIANY
  1. Poszukiwanie rozwiązań
  2. Elastyczność działania  

  II. WSPÓŁPRACA
  3. Szacunek
  4. Współodpowiedzialność  

  III. SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
  5. Jakość
  6. Osiąganie rezultatów  

 • OTWARTOŚĆ NA ZMIANY
 • Poszukiwanie rozwiązań *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Poszukuje rozwiązań, a nie problemów  
  Z odwagą kwestionuje „status quo”  
  W sytuacjach konfliktowych zachowuje spokój i prowadzi konstruktywny dialog  
  W sytuacjach konfliktowych poszukuje rozwiązań korzystnych dla obu stron  
  Wspiera współpracowników w poszukiwaniu i wdrażaniu nowych pomysłów  
 • Elastyczność działania *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • WSPÓŁPRACA
 • Szacunek *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Do wszystkich współpracowników odnosi się z szacunkiem  
  Dostosowuje sposób komunikacji do potrzeb odbiorcy  
  Słucha i stara się zrozumieć pomysły oraz opinie innych osób  
  Jest spójny w tym co mówi i robi  
  Docenia pracę wszystkich osób, bez względu na rolę i stanowisko  
  Buduje partnerskie relacje  
 • Współodpowiedzialność *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA
 • Jakość *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Wszystko czym się zajmuje stara się wykonywać z jak najlepszym efektem  
  Dba o utrzymywanie wysokich standardów pracy  
  Ze współpracownikami ustala jasne cele i zadania  
  Nie akceptuje „półśrodków” i niskiej jakości pracy  
  Jego/jej cele i działania uwzględniają potrzeby klientów oraz współpracowników  
 • Osiąganie rezultatów *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • Wymień 2-3 mocne strony osoby badanej? *

 • Co osoba badana powinna robić częściej, aby wzmacniać kluczowe wartości w organizacji? *

 • Co osoba badana powinna przestać robić, aby wzmacniać kluczowe wartości w organizacji? *

 • Co osoba badana powinna zacząć robić, aby wzmacniać kluczowe wartości w organizacji? *

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika