przykłady ankiet Badania pracowników

Ocena 360 — Badanie kompetencji menedżerskich

Kompleksowa ocena 360 stopni firmy składa się z trzech kwestionariuszy badających konkretne obszary działalności: kompetencje przywódcze, wartości organizacyjne oraz kompetencje menedżerskie. Celem tego ostatniego badania jest wzmacnianie i monitorowanie standardów zachowań osób na stanowiskach menadżerskich w danej firmie.

Ankieta zbudowana została wokół trzech podstawowych obszarów zarządzania: rynku, ludzi i firmy. Bada ona nastawienie menedżerów na rynek i klientów, sposoby w jaki motywują oni swoich podwładnych i pozwala sprawdzić jak wysoka jest ich skuteczność operacyjna.

Poniższy szablon został stworzony we współpracy z:

Fluent Partners
fluentpartners.pl

 • ADNOTACJA:

  Poniżej znajdziesz wersję demo kwestionariusza oceny 360. Treść ankiety ściśle wiąże się ze specyfiką działania danej organizacji, dlatego szablon można łatwo dostosować do swoich potrzeb - dodać i usunąć pytania, zmienić ich treść lub wygląd itd.

   

   

 • To badanie, którego celem jest wzmacnianie i monitorowanie standardów zachowań menadżerskich. Zbudowane jest ono wokół podstawowych obszarów zarządzania – nastawienia na rynek i klientów, motywowania i angażowania pracowników, a także skuteczności operacyjnej.

  Badanie dotyczy trzech obszarów i sześciu kompetencji. Można je zastosować do wszystkich stanowisk kierowniczych. Składa się z następujący kompetencji:

  I. RYNEK
  1. Działania strategiczne/długofalowe
  2. Orientacja na klienta (zewnętrznego)

  II. LUDZIE
  3. Zarządzania ludźmi
  4. Współpraca wewnętrzna

  III. FIRMA
  5. Osiąganie wyników
  6. Przedsiębiorczość

 • RYNEK
 • Działania strategiczne/długofalowe *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Jest na bieżąco ze zmianami i trendami na rynku  
  Klarownie przedstawia długookresowe kierunki rozwoju firmy podległym pracownikom  
  Promuje zasadność działania dla wspólnego celu wśród pracowników  
  Ciągle poszukuje możliwości podniesienia efektywności działania firmy w perspektywie długookresowej  
  Podejmuje decyzje służące trwałemu wzrostowi całej firmy  
 • Orientacja na klienta (zewnętrznego) *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • LUDZIE
 • Zarządzania ludźmi *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Upewnia się, że jej/jego zespół ma jasność celów, ról i odpowiedzialności  
  Umiejętnie deleguje zadania jednocześnie dając przestrzeń na własną inicjatywę pracowników  
  Tworzy pozytywną energię i poczucie przynależności podległych pracowników do zespołu  
  Docenia sukcesy i osiągnięcia członków swojego zespołu  
  Dba o rozwój kompetencji podległych pracowników  
  Udziela konstruktywnej informacji zwrotnej  
 • Współpraca wewnętrzna *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • FIRMA
 • Osiąganie wyników *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Jest nastawiony na realizację wyników  
  Bierze pełną odpowiedzialność za swoje decyzje  
  Osiąga rezultaty dzięki przemyślanym i konsekwentnym działaniom  
  Motywuje swój zespół bazując na silnych stronach jego członków  
  Swoją energią i entuzjazmem inspiruje innych do osiągania sukcesów  
 • Przedsiębiorczość *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • Wymień 2-3 mocne strony osoby badanej? *

 • Co osoba badana powinna robić częściej, aby stać się jeszcze lepszym menadżerem? *

 • Co osoba badana powinna przestać robić, aby stać się jeszcze lepszym menadżerem? *

 • Co osoba badana powinna zacząć robić, aby stać się jeszcze lepszym menadżerem? *

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika