przykłady ankiet Badania pracowników

Ocena 360 — Badanie kompetencji przywódczych

W ramach badania Ocena 360 wyróżnić można ankietę dotyczącą kompetencji przywódczych. Ich rozpoznanie i monitorowanie stanowi podstawę rozwoju firmy i ma kluczowe znaczenie przy budowaniu angażującej kultury pracy. Celem badania jest monitorowanie i wzmacnianie kompetencji przywódczych, w oparciu o model zwinnego przywództwa.

W ramach oceny 360 Webankieta oferuje również ankiety przeznaczone do badania wartości organizacyjnych i kompetencji menedżerskich. Połączenie tych trzech obszarów pozwoli zbudować trwałą wartość firmy nawet w zmiennych warunkach rynkowych

 • ADNOTACJA:

  Poniżej znajdziesz wersję demo kwestionariusza oceny 360. Treść ankiety ściśle wiąże się ze specyfiką działania danej organizacji, dlatego szablon można łatwo dostosować do swoich potrzeb - dodać i usunąć pytania, zmienić ich treść lub wygląd itd.

   

   

 • To badanie, którego celem jest wzmacnianie oraz monitorowanie kompetencji przywódczych, kluczowych dla budowania trwałej wartości firmy w zmiennych i niepewnych warunkach rynkowych. Oparte jest ono o model zwinnego przywództwa, które bazuje m.in. na umiejętnościach: działania z wizją, wykorzystywania szans rynkowych, skutecznego przeprowadzania zmian, budowania angażującej kultury pracy, a także efektywnego zarządzania codziennymi zadaniami.

  Badanie dotyczy trzech obszarów i dziewięciu kompetencji. Można je zastosować w odniesieniu do stanowisk zarządczych i wyższej kadry menedżerskiej. Składa się z następujący kompetencji:


  I. TWORZENIE PRZYSZŁOŚCI
  1. Działanie z wizją
  2. Koncentracja na wzroście
  3. Przewodzenie zmianom

  II. KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIRMY
  4. Prowadzenie zespołu
  5. Rozwój własny i współpracowników
  6. Budowanie relacji

  III. ZARZĄDZANIE TERAŹNIEJSZŚCIĄ
  7. Zarządzanie wynikami
  8. Orientacja na firmę
  9. Orientacja na klienta


 • TWORZENIE PRZYSZŁOŚCI
 • Działanie z wizją *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Posiada wizję rozwoju swojego obszaru biznesowego, która jest spójna z wizją rozwoju całej firmy  
  W sposób przekonujący przekazuje wizję firmy i wynikającą z niej wizję swojego obszaru odpowiedzialności  
  Potrafi zjednoczyć swój zespół wokół wspólnych celów rozwoju firmy  
  Swoją postawą inspiruje i zachęca innych do realizacji celów  
  Podejmuje decyzje służące osiągnięciu długoterminowych celów firmy  
  W złożonych sytuacjach przejmuje odpowiedzialność i określa kierunek działania  
 • Koncentracja na wzroście *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • Przewodzenie zmianom *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIRMY
 • Prowadzenie zespołu *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Wspólnie z zespołem określa parametry sukcesu (KPI’s) i wspiera go w ich realizacji  
  Upewnia się, że jej/jego zespół ma jasność celów, ról i odpowiedzialności  
  Tworzy pozytywną energię i poczucie przynależności poszczególnych członków do zespołu  
  Docenia sukcesy i osiągnięcia członków swojego zespołu  
  Skutecznie zarządza sytuacjami, w których członkowie zespołu nie spełniają stawianych im oczekiwań  
  Skutecznie rozwiązuje konflikty w zespole  
 • Rozwój własny i współpracowników *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • Budowanie relacji *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • ZARZĄDZANIE TERAŹNIEJSZŚCIĄ
 • Zarządzanie wynikami *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  Bierze pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i ich rezultaty  
  Osiąga wysokie rezultaty dzięki determinacji oraz angażowaniu w działania swoich pracowników  
  Zna silne strony swoich pracowników i angażuje ich w zadania, w których mogą osiągnąć najlepsze wyniki  
  Rozumie, co motywuje podległych mu pracowników i wspiera ich w realizacji aspiracji zawodowych  
  Inspiruje swoich pracowników, aby angażowali kluczowych interesariuszy w realizowane przez nich zadania  
 • Orientacja na firmę *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
 • Orientacja na klienta *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy prawie nigdy czasami nie miałem/am okazji zaobserwować często prawie zawsze zawsze
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
  ...  
 • Wymień 2-3 mocne strony osoby badanej? *

 • Co osoba badana powinna robić częściej, aby stać się jeszcze lepszym liderem? *

 • Co osoba badana powinna przestać robić, aby stać się jeszcze lepszym liderem? *

 • Co osoba badana powinna zacząć robić, aby stać się jeszcze lepszym liderem? *

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika