przykłady ankiet Badania pracowników

Mobbing w pracy

Pogróżki pod adresem pracowników, wyśmiewanie, przemoc fizyczna, molestowanie, podważanie autorytetu - to tylko niektóre przykłady zachowań kwalifikowanych jako mobbing w miejscu pracy, które zgodnie z polskim ustawodawstwem stanowi przestępstwo.

Jesteś pewien, że Twoich pracowników to nie dotyczy? Nie pozwól, by takie zachowania miały miejsce w Twojej firmie - przeprowadź ankietę dotyczącą mobbingu w miejscu pracy tak, aby wykryć niepokojące symptomy i w porę na nie zareagować, nie dopuszczając do popełnienia przestępstwa.

 • 1. Atmosferę w Twoim miejscu pracy określiłbyś/łabyś jako: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 2. Pracownicy traktowani są w Twoim miejscu pracy: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Czy zauważyłeś/aś w pracy oznaki dyskryminacji pracowników? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Czy wiesz co oznacza pojęcie mobbingu w pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Z jakimi przejawami mobbingu spotkałeś/aś się w swoim miejscu pracy i jak często miały one miejsce? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy rzadko często bardzo często na co dzień
  podważanie autorytetu/ośmieszanie pracownika w obecności zespołu  
  celowe powierzanie zadań bardzo trudnych lub niemożliwych do realizacji  
  lekceważenie pomysłów i sugestii pracownika  
  pomijanie pracownika w procesach decyzyjnych  
  celowe przypisywanie zasług pracownika innym osobom  
  wyzwiska/obelgi kierowane do pracownika  
  groźby/zastraszanie pracownika  
  izolowanie pracownika od zespołu  
  zachowania o podtekście seksualnym wobec pracownika  
 • 6. Które z wymienionych wyżej przykładów mobbingu dotyczyły Cię osobiście? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Jeżeli doświadczyłeś mobbingu w pracy, kto był sprawcą takich działań?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 8. Jakie są, Twoim zdaniem, przyczyny występowania zachowań mobbingowych w Twoim miejscu pracy? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. Jaka byłą Twoja reakcja na mobbing dotyczący innego pracownika? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Jeżeli nie zareagowałeś na przejawy mobbingu wobec innego pracownika, jaki był tego powód? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy zareagowałeś na mobbing dotyczący Twojej osoby? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jakie były powody braku reakcji na mobbing wobec Twojej osoby?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 13. Jak długo pracujesz w obecnej firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Ile osób zatrudnionych jest w Twoim miejscu pracy? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika