Ewaluacja pracy nauczyciela w opinii uczniów

Będąc dyrektorem szkoły lub pedagogiem pewnie często zadawałeś sobie pytanie, dlaczego jedne zajęcia są bardziej lubiane przez uczniów, a inne nie. Duży wpływ na to ma ocena nauczyciela, na którą składa się wiele czynników - ciekawość zajęć, używane metody czy jego przygotowanie merytoryczne.
Dzięki naszej ankiecie możesz szczegółowo zapytać uczniów jak w ich oczach oceniany jest nauczyciel. Dotyczy to zarówno jego wiedzy, zaangażowania, zachowania, jak i atmosfery na zajęciach. Dzięki zachowaniu anonimowości możesz zaufać, że wyniki badania będą rzetelne.

 • 1. Czy lubisz zajęcia z tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie nie
  10

  Zdecydowanie tak
 • 2. Czy zajęcia z tego przedmiotu są według Ciebie ciekawe? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie nie
  10

  Zdecydowanie tak
 • 3. Który z poniższych elementów w największym stopniu wpływa na ciekawość tych zajęć? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Które z metod nauczania są najczęściej stosowane na zajęciach? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  nigdy rzadko czasami zazwyczaj często zawsze
  wykład  
  dyskusja  
  doświadczenie, pokaz  
  zajęcia praktyczne  
  inscenizacje  
  praca w grupach, parach  
  burza mózgów  
 • 5. Jakie inne metody nauczania są wykorzystywane na tych zajęciach?

  Pytanie nieobowiązkowe
 • 6. Które z metod nauczania wpływają najlepiej na przyswajanie materiału z tego przedmiotu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  najgorzej źle przeciętnie dobrze najlepiej
  wykład  
  dyskusja  
  doświadczenie, pokaz  
  zajęcia praktyczne  
  inscenizacje  
  praca w grupach, parach  
  burza mózgów  
 • 7. Jakie inne metody nauczania dobrze wpływają na przyswajanie materiału z tego przedmiotu?

  Pytanie nieobowiązkowe
 • 8. Co szczególnie podoba Ci się w realizowanych zajęciach? *

 • 9. Co szczególnie nie podoba Ci się w realizowanych zajęciach? *

 • 10. Jak oceniasz swoją wiedzę z zakresu realizowanych zajęć z tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Negatywna
  10

  Pozytywna
 • 11. Ile przeciętnie godzin tygodniowo przeznaczasz na naukę tego przedmiotu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Czy uważasz, że poświęcasz wystarczająco dużo czasu na naukę tego przedmiotu? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu oceniania uczniów przez nauczyciela. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy
  Nauczyciel ocenia wszystkich sprawiedliwie  
  Znam kryteria oceniania stosowane przez nauczyciela  
  Nauczyciel informuje mnie o wystawianych ocenach  
  Nauczyciel omawia ze mną wystawiane oceny  
 • 14. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy
  Nauczyciel jest przygotowany na zajęcia  
  Prowadzone zajęcia i sposób wykładu jest zrozumiały  
  Czas na zajęcia jest właściwie wykorzystywany  
  Zajęcia łączą teorię z praktyką  
  Atmosfera na zajęciach sprzyja nauce  
 • 15. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących stosunku nauczyciela do uczniów. *

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Zawsze Zazwyczaj Czasami Rzadko Nigdy
  Nauczyciel jest otwarty na pomysły uczniów  
  Nauczyciel zachęca do aktywnego udziału w zajęciach  
  Nauczyciel utrzymuje pozytywną atmosferę na zajęciach  
  Nauczyciel jednakowo traktuje wszystkich uczniów  
 • 16. Czy według Ciebie lekcje są stresujące? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie nie
  10

  zdecydowanie tak
 • 17. Jak ogólnie oceniasz zajęcia z tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie negatywnie
  10

  Zdecydowanie pozytywnie
 • 18. Jak ogólnie oceniasz nauczyciela tego przedmiotu? *

  Kliknięcie aktywuje pytanie.
  Zdecydowanie negatywnie
  2

  Zdecydowanie pozytywnie
 • 19. Czy masz jakieś propozycje zmian w sposobie prowadzenia zajęć przez tego nauczyciela?

  Pytanie nieobowiązkowe
ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

ikona

Badania użytkowników

Ankieta zadowolenia klienta to podstawa w biznesie. Sprawdź co myślą o Twojej firmie i Twoich produktach / usługach klienci.

Webankieta to działający w przeglądarce program do tworzenia i analizy ankiet online.

Za pomocą prostych kreatorów stworzysz ankietę i wyślesz ją do swojej grupy odbiorców, np. klientów, pracowników lub dowolnej grupy społecznej.

Przetestuj bezpłatnie
widok interfejsu użytkownika