Poradnik - Dokumentacja API

Webhook do wysyłki zaproszenia do istniejącego respondenta

Istnieje możliwość wysłania zaproszenia do wypełnienia ankiety na wskazany adres e-mail, do którego już wcześniej wysyłaliśmy zaproszenie. Jest to możliwe poprzez wywołanie tzw. Webhooka. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]‌/[webhook_key]‌/[webhook_auth]/send-invitation-to-token?dodatkowe_parametry

Dodatkowe parametry to:

  • token – token respondenta, do którego chcemy wysłać zaproszenie.
  • id_survey – ID ankiety, do której zaproszenie jest wysyłane (skontaktuj się z nami w celu uzyskania wartości parametru). Parametr obowiązkowy
  • id_template – ID szablonu wysyłanego zaproszenia (skontaktuj się z nami w celu uzyskania wartości parametru). Parametr obowiązkowy
  • delay – opóźnienie wysyłki zaproszenia w minutach. Parametr opcjonalny.
  • footer – możliwość wyłączenia stopki z informacją o nadawcy. Domyślnie stopka jest włączona

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/171257/MjU3ABUyMj/3a12307689817111c82711d910f5f4aa/send-invitation-to-token?id_survey=419349&id_template=3593&token=81a2B7

Ważne! 
W przypadku gdy na koncie zostaną wyczerpane limity wysyłek zaproszeń, webhook zwróci błąd {„type”:”error”,”msg”:”Invitations limit has been reached”}

Jeżeli kod dostępu (token) został wcześniej usunięty z ankiety lub jest nie prawidłowy to webhook zwróci błąd („token not found”)

Pamiętaj!

Aby uzyskać wartości parametrów:  id_surveyid_template, zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@webankieta.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi