Poradnik - Analiza wyników

Trendy

Platforma Webankieta to rozwiązanie nie tylko do tworzenia kwestionariuszy online, ale przede wszystkim do zaawansowanej analizy wyników badań. Kolejną funkcją umożliwiającą tworzenie jeszcze bardziej dokładnych i dostosowanych do potrzeb danego badania analiz są trendy. Pozwalają one na prezentację wyników badania metodą Net Promoter Score w trzech wymiarach czasowych: tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Jak stworzyć trendy?

 

1. W wybranej ankiecie na koncie użytkownika Webankieta, należy wejść w zakładkę Wyniki (1), a następnie Trendy (2).

2. Aby stworzyć nowy trend należy kliknąć w środek ekranu (4). Możemy też wybrać jeden z istniejących już trendów – o ile wcześniej dla danej ankiety jakieś stworzyliśmy (3).

3. Tworząc nowy trend należy nadać mu nazwę i zdecydować o dwóch parametrach: wymiarze (tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym) oraz pytaniu trend można stworzyć jedynie na podstawie pytania NPS), jakie zostanie użyte do zestawienia.

4. Klikając: Stwórz trend, generujemy tabelę oraz wykres, zawierający zestawienie krytyków, odpowiedzi neutralnych i promotorów. Każdą kolumną tabeli (krytyków, neutralnych, wynik NPS itd.) można swobodnie sortować, używając do tego celu strzałek widocznych obok nazwy kolumny.

Na powyższym przykładzie widoczny jest trend w wymiarze tygodniowym. Badanie prowadzone było przez okres dwóch tygodni, dlatego w pozostałych kolumnach wykres się nie pojawia. W miarę napływania nowych wyników w czasie, na wykresie pojawią się nowe kolumny, uzupełniające zestawienie.  

Opisany wyżej scenariusz dotyczy trendu NPS – obecnie trend tworzyć można tylko na podstawie tego pytania. Wkrótce możliwości zostaną poszerzone o pytanie typu ocena.

 

O czym warto wiedzieć:

 

  • Trend możesz stworzyć jedynie wtedy, gdy w Twojej ankiecie występuje pytanie Net Promoter Score!
  • Trendy przydatne są dla wszystkich, którzy chcą śledzić zmianę wskaźnika NPS w czasie – poznać przyczynę gwałtownych spadków lub móc przewidywać zachowanie klientów w przyszłości.
  • Istnieje możliwość dodania stworzonego trendu do raportu – zarówno nowego, jak ju już istniejących.
  • W każdej chwili można zmieniać wymiar trendu (z tygodnia na kwartał itd.). Użytkownik może zrobić to z poziomu panelu edytowania.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi