Poradnik - Słownik pojęć

Tabele krzyżowe

Prezentacja wyników przeprowadzanych badań i ankiet ma kluczowe znaczenie – to często nie tylko źródło wewnętrznych informacji w firmie, lecz dane dla Klientów, potencjalnych partnerów itp. Czasami jednak na pierwszy rzut oka odpowiedzi respondentów niewiele nam dają. Dopiero po zastosowaniu odpowiedniej techniki dostrzeżemy nowe zależności czy ukryte motywy odpowiedzi. Jednym ze sposobów takiej prezentacji wyników jest tabela krzyżowa.

Analiza wyników ankiety

Chcesz wiedzieć więcej na temat wykorzystania tabel krzyżowych w analizie? Przeczytaj eBooka i dowiedz się jak zacząć analizę, z jakich metod najlepiej skorzystać i jak wyciągać z badań konkretne wnioski, tak aby ograniczyć Twój cenny czas i wysiłek.

Pobierz ebook

Kiedy zwykłe „tak” i „nie” nie wystarcza

Tabela krzyżowa to prosty mechanizm służący do przyrównywania zebranych danych w celu wyciągnięcia nowych, przydatnych wniosków. Jaka jest zasada działania metody? Zestawiane są odpowiedzi z dwóch różnych pytań, dzięki czemu obserwujemy jak dany respondent odpowiadał nie tylko na to jedne pytanie, lecz także odnośnie innych kwestii. Prowadzi to do szeregu ciekawych wniosków, jak np.:

  • analiza zależności między tym jak odpowiadały na poszczególne pytania określone grupy odbiorców (np. osoby z wyższym wykształceniem),
  • wyróżnienie cech charakterystycznych dla odpowiedzi danej grupy osób,
  • dostrzeżenie trendów w odpowiedziach czy powtarzających się tendencji.

Tabela krzyżowa to skuteczna metoda pod warunkiem odpowiedniego zestawienia pytań. Sens będzie miało np. zestawienie pytania:

Jakie jest Twoje wykształcenie

z:

Czy korzystałeś/łaś kiedyś z produktu X?

Wykorzystując platformę Webankieta masz możliwość analizowania odpowiedzi w ankiecie i tworzenia tabel krzyżowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi