Poradnik - Słownik pojęć

Ocena ex post

Jak sama nazwa wskazuje ocena ex post dotyczy analizowania danego zjawiska już po jego realizacji. Jest to najczęściej wybierana metoda oceny, która w przypadku umiejętnie dobranych pytań (zobacz jak uniknąć błędów przy tworzeniu kwestionariusza) pozwala w szybki sposób podsumować rezultaty podejmowanych przedsięwzięć. Wykorzystywana jest także do pomiaru zadowolenia czy stosunku emocjonalnego do zdarzeń czy zadań wykonywanych przez respondentów w przeszłości.

Przykładowe pytania, które znajdą się w ankiecie czy kwestionariuszu oceniającym ex post mogą wyglądać następująco:

Jak ocenia Pan/Pani obsługę klienta w sklepie X?

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z oferowanej usługi?

Czy jest coś co zmieniłaby/łby Pani/Pan w naszym produkcie?

Podstawowym celem dokonywania oceny ex post może być m.in.: określenie czy zadanie udało się zrealizować w całości lub części, czy wszystkie zakładane działania zostały wdrożone, jaki był wkład poszczególnych uczestników w zadania, czy udało się uzyskać zakładane rezultaty, co należałoby zmienić w przyszłości itp.

Poznaj narzędzia do przeprowadzania oceny ex post z zakresu m.in. oceny satysfakcji klientów, obsługi klienta czy zadowolenia i zaangażowania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi