Poradnik - Moje konto

Nowy użytkownik w ramach pakietu VIP

Jeżeli posiadasz pakiet VIP, najprawdopodobniej w Twojej firmie jest więcej osób zainteresowanych badaniami online. W ramach pakietu możesz stworzyć całkowicie niezależne konto do realizacji badań.

Dodatkowo w razie potrzeby, wszyscy użytkownicy pakietu VIP mają możliwość udostępnienia ankiety innym osobom, które posiadają konto w systemie. Pamiętaj, że istnieje możliwość:

  • udostępnienia ankiety tylko do odczytu – w przypadku kiedy inna osoba powinna mieć tylko wgląd do badania
  • udostępnienia ankiety w pełnym dostępie – jeżeli chcesz wspólnie z inną osobą tworzyć kwestionariusz i analizować wyniki

Jak dodać nowe konto VIP?

  1. W głównym menu górnym kliknij Konto (1), a następnie Ustawienia (2) i Konta użytkowników (3).
  2. Aby dodać nowego użytkownika, kliknij Dodaj nowe konto (4).
  3. W pole formularza wpisz adres e-mail (5), dla którego konto ma zostać założone i zatwierdź, klikając Zapisz (6), bądź Zakończ (7), aby zrezygnować z zapisu.     
  4. Na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłane zawiadomienie o utworzeniu nowego konta oraz wygenerowane tymczasowe hasło. (Zobacz jak zmienić hasło).

Konta tylko do odczytu – dla użytkowników read-only

Oprócz stworzenia kont, których użytkownicy będą mieli dostęp do wszystkich zgromadzonych tam informacji, możesz stworzyć także konto tylko do odczytu. Użytkownicy read-only na swoich kontach będą mieli wgląd jedynie do wybranych przez Ciebie danych (np. wyselekcjonowanych za pomocą filtra). Aby stworzyć takie konto należy kliknąć w Dodaj nowe konto tylko do odczytu (8) w lewym dolnym rogu ekranu. Poziom uprawnień dla każdego konta w stosunku do konkretnej ankiety, możesz nadać w zakładce Udostępnij ankietę. 

Tak jak w przypadku tworzenia standardowego konta, w pole formularza wpisz adres e-mail (9), dla którego konto ma zostać założone i zatwierdź wybór, klikając Zapisz (10), bądź Zakończ (11), aby zrezygnować z zapisu.

O czym warto pamiętać?

  • Tworzenie nowego konta VIP pozwala na korzystanie ze wszystkich możliwości portalu dla dowolnie zdefiniowanych adresów e-mailowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi