Poradnik - Tworzenie kwestionariusza

Losowe wyświetlanie stron

W celu większego urozmaicenia ankiety oraz zapewnienia rzetelności odpowiedzi w Twojej ankiecie, możesz wykorzystać losowe wyświetlanie stron zawierających pytania. Przy wykorzystaniu tej opcji, przy każdym wypełnieniu strony ankiety będą wyświetlane w innej kolejności.

Ważne: Należy pamiętać, iż do stron wyświetlanych w losowej kolejności nie można kierować z pytań filtrujących.

Jak ustawić losowe wyświetlanie stron ankiety?

  1. Po zakończeniu dodawania pytań ankiety, wybierz Ustawienia ankiety (2) w zakładce Ustawienia (1).
  2. Zjedz do sekcji W trakcie wypełniania i zaznacz opcję Wprowadź element losowości (3).
  3.  Wybierz zakres stron, które będą wyświetlane losowo (4) lub wpisz numery stron z danej puli, które mają zostać wyświetlone i ustawione w losowej kolejności (5).
  4. Następnie zjedz na dół strony i zapisz zmienione ustawienia ankiety (6). Możesz również przejść do zbierania wyników od razu po zapisie (7).      

O czym warto pamiętać?

  • Do stron wyświetlanych w losowej kolejności nie można kierować z pytań filtrujących. Aby takie przekierowanie było możliwe, należy wyświetlać strony w ustalonej kolejności.
  • Więcej o pytaniach filtrujących znajdziesz w temacie „Pytania filtrujące, warunkowe i ścieżki”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi