Poradnik - Słownik pojęć

Kwestionariusz CISS

Kwestionariusz CISS to skrócona nazwa ankiety dotyczącej radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Badanie pozwala zbadać co kieruje człowiekiem w sytuacjach stresowych i który z trzech stylów wyróżnionych przez Lazarusa i Folkmana przyjęty jest przez respondenta w sytuacjach stresowych. Może to by styl skoncentrowany na zadaniu, na emocjach, na unikaniu przez angażowanie się w czynności zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Do czego służy kwestionariusz CISS?

Ankieta służy identyfikacji tego, w jaki sposób respondent radzi sobie w sytuacjach stresowych. Dlatego używana jest powszechnie przy badaniu kompetencji do podjęcia pracy na określonych stanowiskach (np. w wojsku, służbach mundurowych) czy w stosunku do osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni.  Korzystać z niej mogą więc w swojej pracy nauczyciele, psycholodzy, pracownicy placówek medycznych, żołnierze itd.

Przykładowy kwestionariusz CISS

Oto, jak może wyglądać przykładowy kwestionariusz CISS. W narzędziu Webankieta możesz go swobodnie modyfikować, dostosowując pytania i wygląd ankiety do swoich potrzeb.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi