Poradnik - Słownik pojęć

Kwestionariusz (ankieta)

Intuicyjnie każdy z nas wie, co oznacza kwestionariusz lub ankieta. Rozumiemy te pojęcia zazwyczaj jako narzędzia badawcze i rzeczywiście – jest to ich podstawowe znaczenie. Istnieje jednak różnica między jednym, a drugim pojęciem, wynikająca przede wszystkim ze sposobu zadawania pytań.

Tworzenie ankiety – podstawy

W tym ebooku krok po kroku wytłumaczymy jak stworzyć badanie w formie ankiety i jakie korzyści daje zbieranie opinii za pośrednictwem ankiet.

Pobierz ebook

Kwestionariusz i ankieta – to samo?

Specjaliści zajmujący się tworzeniem narzędzi badawczych rozróżniają dwa rodzaje kwestionariusza:

  • kwestionariusz ankiety, czyli formularze z pytaniami skierowanymi do respondentów z prośbą o odpowiedź, które przeprowadzać można z wykorzystaniem różnych technik, np. CAWI, CATI. Do tej kategorii należy zdecydowana większość ankiet online,
  • kwestionariusz wywiadu, w którym pytania zadawane są respondentom na podstawie specjalnie przygotowanego schematu. Ankieter zbiera odpowiedzi uzyskiwanie odpowiedzi – ma on wcześniej zaplanowane pytania, ich kolejność czy formę. Forma ta wymaga zaangażowania większej liczby osób i zazwyczaj wiąże się z większymi kosztami.

Niezależnie od wyboru kwestionariusza w formie ankiety czy wywiadu przed jego przeprowadzeniem należy przygotować kilka podstawowych zagadnień, takich jak:

  • cel i temat badania oraz postawienie hipotez badawczych,
  • określenie grupy respondentów (liczebność, kryteria wyboru próby badawczej itp.),
  • stworzenie wstępu (temat badania, instrukcja wypełnienia itp.)
  • przygotowanie pytań i metryczki.

Aby kwestionariusz przyniósł zamierzone rezultaty i pozwolił uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania musi być skonstruowany w sposób poprawny. Na naszym blogu można przeczytać w jaki sposób uniknąć podstawowych błędów przy tworzeniu ankiet internetowych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi