Poradnik - Dystrybucja ankiety

Import własnych kodów dostępu (tokenów) do ankiety.

Generowanie numerów token nie tylko musi się odbywać tylko za pośrednictwem  systemu. Masz możliwość zaimportowania własnej listy unikalnych kodów dostępu.W tym artykule dowiesz się jak to wykonać.

Jak zaimportować własne tokeny?

  • Aby zaimportować tokeny wraz z kontaktami wybierz  zakładkę „Zbieranie” (1), następnie „Dystrybucja własna”(2)  a w kolejny kroku „Import z pliku”(3).
  • Po pojawieniu się okna dialogowego wskaż plik zawierający listę kontaktów. W pliku tym, każda z kolumn może odpowiadać etykiecie. Upewnij się, że jedna z kolumn nazywa się Token (lub token/TOKEN), a komórki w tej kolumnie zawierają prawidłowe tokeny, które chcesz nadać poszczególnym kontaktom. Każdy prawidłowy token musi być unikalny i składać się z sześciu znaków alfanumerycznych. Jeśli token będzie nieprawidłowy, system zamieni go na token wygenerowany automatycznie.
  • Pod zaimportowaniu pliku, na liście kontaktów pojawią się zaimportowane kontakty wraz z przypisanymi im tokenami(4).

O czym warto pamiętać?

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi