Poradnik - Tworzenie kwestionariusza

Identyfikacja respondentów za pomocą tokenu

Tokeny, czyli kody dostępu, możemy wykorzystać w dwóch celach:

 1. gdy chcemy powiązać wypełnienie z konkretnym respondentem, którego dane mamy,
 2. gdy chcemy mieć pewność, że każdy z respondentów tylko raz wypełni ankietę.

Najprostszym przykładem pierwszego zastosowania jest sytuacja w której mamy adresy e-mail klientów i wysyłamy do nich na ten właśnie e-mail prośbę o wypełnienie ankiety satysfakcji. Po analizie wypełnień, możemy wyodrębnić niezadowolonych klientów, powiązać negatywne odpowiedzi z e-mailami i podjąć dalsze kroki dotyczące poprawy zadowolenia. Dodatkowo możemy też skategoryzować naszych respondentów dodając do e-maili dodatkowe informacje, takie jak np. oddział czy region (więcej na ten temat znajdziesz w artykule na temat etykiet).

Wybór zabezpieczenia ankiety tokenami daje nam przy tym pewność, że ankieta zostanie wypełniona tylko raz przez tą samą osobę.

Poniższy artykuł opisuje konfigurację tokenów na potrzeby późniejszej ich wysyłki za pomocą e-maila przez mechanizm Webankiety. Jeśli chcesz rozdystrybuować tokeny w inny sposób (np. wydrukować lub pobrać eksport do korespondencji seryjnej), zapraszamy do artykułu na temat eksportu tokenów.

Jak skonfigurować ankietę z tokenem?

 1. W pierwszej kolejności wybieramy zakładkę „Projekt” (1),  „Ankiety” (2), a następnie wybieramy tytuł ankiety (3).
 2. Dalej przechodzimy do zakładki „USTAWIENIA” (4) –> „Ustawienia ankiety” (5) Wyszukaj w menu pola formularza Bezpieczeństwo (6), a następnie kliknij w celu zaznaczenia pola formularza Najwyższe – Ankieta zabezpieczona kodem identyfikującym (tokenem). Tyle tokenów ilu respondentów) (7).
 3. Wybierz Identyfikację respondentów (opcja ta pozwala połączyć ankietowanego z kwestionariuszem, który wypełnił) klikając Włączona, bądź wybierz Wyłączona (8), jeśli chcesz aby ankieta pozostała anonimowa.
 4. Następnie zadecyduj czy token ma być jednorazowego, czy wielorazowego użytku (więcej na ten temat w dalszej części artykułu) (9)
 5. Określ też czas ważności tokenów.  Po upływie tego czasu, wypełnienie ankiety za pomocą tokena nie będzie już możliwe. Domyślna wartość to 30 dni.
 6. W celu zatwierdzenia zmian, na samym dole menu Ustawień ankiety kliknij przycisk Zapisz (10).
 7. Kiedy ustawienia ankiety są odpowiednio skonfigurowane przejdź do zakładki „Zbieranie” (11) i wybierz opcję „Wysyłka na e-mail” (12)
 8. Następnie wybierz sposób w jaki kontakty mają być przez Ciebie dodane
  a) Import z pliku
  b) Wpisz ręcznie
  c) Wyślij przez FreshMail

Zbieranie wyników ankiety

W tym ebooku pokazujemy jak najlepiej zebrać wyniki badania, a więc jak najskuteczniej dotrzeć do swoich respondentów we właściwym czasie.

Pobierz ebook

Import z pliku

 1. Przy wyborze opcji „Import z pliku” pojawi nam się okno z instrukcją przygotowania pliku (13)
 2. Jeśli w pliku masz tylko adresy e-mail, umieść je w pierwszej kolumnie. Jeśli Twoje kontakty opisane są też etykietami, umieść je w kolejnych kolumnach, jak na zaprezentowanym przykładzie.
  Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz także dla każdego respondenta z listy kontaktów dodać własny token, który zostanie użyty automatycznie zamiast generowania tokenu przez system.
  Wystarczy, że w pliku, który importujesz stworzysz kolumnę Token i do każdego adresu e-mail przypiszesz prawidłowy (unikalny, alfanumeryczny, składający się z 6 znaków) token, to zostanie on przypisany do danego respondenta w systemie.
 3. Po przygotowaniu pliku wybierz opcję „Przeglądaj” i wybierz z komputera plik z Twoimi kontaktami (14)
 4. Po wykonaniu prawidłowo wszystkich powyższych czynności wybierz opcję Dodaj (15). Pamiętaj że czas importu pliku uzależniony jest od jego wielkości i liczby kontaktów.
 5. Zaimportowany plik z kontaktami wygląda tak jak w przykładzie poniżej.
 6. Po lewej stronie znajdują się adresy mail respondentów (16), po prawej widnieją wygenerowane indywidualne tokeny, które zostaną wysłane do respondenta w adresie URL ankiety (17)
 7. Pojedynczego respondenta wraz z tokenem możemy usunąć wybierając ikonę kosza przy wygenerowanym kodzie (18)
 8. Możemy również usunąć wszystkich respondentów, wraz z tokenami wybierając ikonę kosza znajdującą się pod listą wszystkich kontaktów (19)

Wpisz ręcznie

 1. Klikając w opcję „Wpisz ręcznie” pojawi się okno, w którym w wolne pole wpisać adres e-mail (20)
 2. Po wpisaniu adresu e-mail respondenta możemy dodać kolejny adres za pomocą opcji „Dodaj”, bądź zakończyć ich dodawanie klikając w opcję „Zakończ” (21)
  W przypadku, gdy wcześniej importowałeś plik z kontaktami bądź utworzyłeś listę kontaktów z etykietami, także przy dodawaniu ręcznym możliwe będzie podanie wszelkich danych odpowiadających utworzonym etykietom.Podobnie jak przy imporcie pliku, także tutaj możesz podać własny token, który zostanie wykorzystany zamiast tokena generowanego przez system (o ile, token ten będzie prawidłowy).
 3. Wpisane ręcznie kontakty wygląda tak jak w przykładzie poniżej.
 4. Po lewej stronie znajdują się adresy mail respondentów (22). Obok adresu e-mail respondenta, oraz ewentualnie innych jego danych, znajduje się także jego token nadany przez Ciebie podczas dodawania kontaktu. Jest on wykorzystywany zamiast tokena wygenerowanego przez system. Po prawej widnieją wygenerowane indywidualne tokeny, które zostaną wysłane do respondenta w adresie URL ankiety (23)
 5. Pojedynczego respondenta wraz z tokenem możemy usunąć wybierając ikonę kosza przy wygenerowanym kodzie (24)
 6. Możemy również usunąć wszystkich respondentów, wraz z tokenami wybierając ikonę kosza znajdującą się pod listą wszystkich kontaktów (25)
 7. Dodatkowo stworzoną listę respondentów w systemie możemy eksportować w wybranym formacie (26) celem wykorzystania jej w zewnętrznych systemach do wysyłki

Jak wysłać ankietę do respondentów dowiesz się tutaj

Czym się różni kod jednorazowego użytku od kodu wielokrotnego użytku?

Token wielokrotnego użytku różni się od tokena jednorazowego użytku, tym, że pozwoli respondentowi poprawić już wypełnioną przez niego ankietę. Przydaje się to np. w sytuacji, gdy pytanie wymaga od respondenta przywołania jakieś sytuacji lub gdy badanie realizowane jest w kilku etapach.

Należy jednak pamiętać, że token ten nie pozwala na wypełnienie ankiety wiele razy. To znaczy, że jedna osoba będzie mogła wygłosić tylko jedną, a nie wiele opinii.

O czym warto pamiętać?

 • Ankieta z kodem jednorazowego użytku umożliwia dostęp do kwestionariusza wyłącznie osobom upoważnionym,
 • Kod pozwala tylko na jednokrotne otwarcie ankiety przez respondenta (zobacz jak pozwolić respondentom odłożyć ankietę na później),
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa możemy ustawić jedynie wtedy, gdy ankieta nie była wcześniej wykorzystywana (o ile nie zebrano wcześniej żadnych wyników za jej pomocą),.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi