Poradnik - Tworzenie kwestionariusza

Dobre praktyki w tworzeniu ankiet internetowych

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, dzięki którym Twoja ankieta będzie bardziej przyjazna respondentom. Konstrukcja kwestionariusza zgodnie z zaleceniami specjalistów Webankieta.pl przełoży się na:

 • większą liczbę udanych wypełnień
 • większą satysfakcję użytkownika z wypełniania kwestionariusza
 • krótszy czas potrzebny na wypełnienie ankiety
 • wyższą rzetelność odpowiedzi
 • niższy współczynnik rezygnacji z ankiety w trakcie jej wypełniania

O czym więc powinieneś pamiętać?

 • Rozpocznij od kilku słów na temat celu ankiety, jej autora i przewidywanego czasu, jaki respondent musi poświęcić, by wypełnić ankietę. Jeśli ankieta realizowana jest na potrzeby instytucji, podaj jej nazwę i/lub wklej logotyp.
 • Maksymalny czas wypełniania kwestionariusza nie powinien przekraczać  15-20 minut.
 • Po zaprojektowaniu ankiety, przekaż link do niej osobie trzeciej w celu testowego wypełnienia i ew. sugestii co do konstrukcji, logiki czy warstwy językowej.
 • Staraj się minimalizować ilość tekstu w pytaniach i odpowiedziach. Krótszy czas poświęcony na czytanie zmniejsza „efektu znużenia” w końcowych etapach ankiety.
 • Zmniejszaj ilość koniecznych kliknięć. Zastanów się czy dane pytanie nie może być skonstruowane w inny sposób, bardziej czytelny i przyjazny dla wypełniającego, np. wykorzystując typ pytania krzyżowe/macierzowe.
 • Zadawaj pytania jasno i przystępnie. By nie zwiększać ilości tekstu nie wyjaśniaj „co autor miał na myśli”.
 • Jeśli masz pytanie z długą listą odpowiedzi wielokrotnego wyboru, podziel je na kilka krótszych z mniejszą liczbą odpowiedzi.
 • Gdy pytanie lub wstęp do ankiety jest długi i może być nieczytelny, dziel tekst na akapity.
 • Unikaj potencjalnie niezrozumiałych dla respondenta skrótów i sformułowań. Jeśli wyraz może być niezrozumiały dodaj objaśnienie w nawiasie.
 • Nie stosuj grafik i obrazków niskiej jakości. Staraj się wyszukiwać te w wyższej rozdzielczości,  a Twoja ankieta będzie wyglądała bardziej profesjonalnie.
 • Używaj poprawnego języka polskiego, zwracaj uwagę na ortografię i interpunkcję.
 • Nie pisz WIELKIMI LITERAMI ani tzw. falą (pRZyKłAdOwY tEkSt)

Chciałbyś coś dodać do tej listy? Napisz nam o tym.

Tworzenie ankiety – podstawy

W tym ebooku krok po kroku wytłumaczymy jak stworzyć badanie w formie ankiety i jakie korzyści daje zbieranie opinii za pośrednictwem ankiet.

Pobierz ebook