Poradnik - Słownik pojęć

CAWI – Computer Assisted Web Interview

W wielu przypadkach o wyniki badania ankietowego będą wiarygodne jedynie po zbadaniu i analizie odpowiedzi dużej grupy respondentów. Doskonałą metodą dotarcia do sporej grupy osób w łatwy i szybki sposób jest przeprowadzenie badania CAWI (Computer Assisted Web Interview), czyli ankieta w której respondent proszony jest o wypełnienie kwestionariusza w formie elektronicznej.

Łatwe + szybkie + nowoczesne = CAWI

Badania przez Internet odróżniają się od innych metod swoją prostotą – użytkownik ma do nich dostęp bezpośrednio przez przeglądarkę internetową (linki do ankiet mogą być wysyłane na skrzynkę e-mailową, w newsletterze, umieszczane bezpośrednio na stronie firmy). Gotowe kwestionariusze mogą być dostarczane jednocześnie tysiącom użytkowników, dzięki czemu możliwe jest gromadzenie dużej ilości danych. Oprócz tekstu w ankietach CAWI mogą być zamieszczane grafiki, wideo czy dźwięki, co zwiększa ich atrakcyjność i użyteczność.

Inne zalety metody to m.in.:

  • ograniczenie kosztów (raz przygotowana ankieta może być rozesłana do dużej grupy respondentów),
  • brak konieczności bezpośredniego kontaktu,
  • wyeliminowanie ryzyka popełnienia błędów, zarówno przez ankietera, jak i respondenta (prosty sposób wypełniania, instrukcja).

Ankiety przy pomocy metody CAWI mogą Państwo stworzyć szybko korzystając z gotowych wzorów przygotowanych przez specjalistów z wykorzystaniem najbardziej skutecznych narzędzi ankietowych (link).

Uważaj na…

Podstawową wadą ankiet internetowych jest brak bezpośredniego kontaktu z respondentem, a więc ryzyko tego, że badanie wypełnia inna osoba lub jeden człowiek podszywa się pod kilku respondentów. Istnieją oczywiście sposoby na ograniczanie takich praktyk, np. przez możliwość wypełnienia kwestionariusza jedynie raz z danego urządzenia.

Takie zabezpieczenia można włączyć w ankietach stworzonych na platformie Webankieta. Oferujemy szereg zabezpieczeń przed podszywaniem się pod respondentów, m.in. ankiety zabezpieczone hasłem, tokenizacja, identyfikacja respondentów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi