Poradnik - Słownik pojęć

Badania ilościowe

Dobór odpowiedniej metody badawczej uzależniony jest od wielu czynników, takich jak np. rozmiar próby badawczej, czas na jego wykonanie, używane metody, narzędzia czy cel badania. W przypadku konieczności przeprowadzenia badania na dużej ilości respondentów najbardziej użyteczna będzie z pewnością metoda ilościowa.

Tworzenie ankiety – podstawy

Twórz własne badania ilościowe – szybko i samodzielnie! W tym eBooku krok po kroku wytłumaczymy jak stworzyć badanie w formie ankiety i jakie korzyści daje zbieranie opinii za pośrednictwem ankiet.

Pobierz ebook

Co dają badania ilościowe i gdzie się je stosuje?

Metoda ta dąży się do nadania badanym zjawiskom określonych miar. Stosowane są w przypadkach poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania, takie jak: Ile? Co? Kiedy? Podstawowym celem metod ilościowych jest:

  •  weryfikacja posiadanej wiedzy i danych,
  • badanie częstotliwości występowania danych zjawisk, rozkładu udzielanych odpowiedzi i opinii,
  • szybka i sprawna analiza,
  • weryfikacja postawionych na początku badania hipotez.

Wyniki badań ilościowych analizowane są przy użyciu metod statystycznych lub matematycznych.

Zastosowanie badań ilościowych jest praktycznie nieograniczone – dzięki nim możemy uzyskać informacje na temat m.in. wizerunki marki, profilu klientów lub potencjalnych klientów, zachowań konsumentów, postaw wobec danych produktów czy usług. Podczas badania szukamy konkretnych danych na temat naszej sytuacji, wyniki odnosimy jednak do całej badanej populacji.

Tego typu badania przeprowadzać można przy pomocy różnorodnych technik, takich jak m.in.:

  • kwestionariusze w formie ankiety,
  • bezpośrednie wywiady,
  • CAWI (ankiety internetowe),
  • wywiady telefoniczne i ankiety pocztowe.

Czy ten artykuł był pomocny?

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi