GOZ BIZNES – Lider Małopolski 2023 Szkoły

 • Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone * jako obowiązkowe

  Zgłoszenia może dokonać Dyrektor szkoły/placówki lub nauczyciel – będący opiekunem grupy uczniów z jednej szkoły/placówki za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły/placówki.

 • Nazwa szkoły/placówki prowadzącej kształcenie zawodowe *

 • Liczba uczniów zaangażowanych w projekt *

 • Czas poświęcony na realizację przedsięwzięcia np. w dniach/miesiącach *

 • Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia *

  Zgłoszenia może dokonać Dyrektor szkoły/placówki lub nauczyciel – będący opiekunem grupy uczniów z jednej szkoły/placówki za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły/placówki.
 • Telefon kontaktowy: *

 • Adres e-mail: *

 • Opis zrealizowanego projektu z obszaru GOZ: *

  Opis powinien zawierać zrealizowane cele, wskazanie adresatów opracowanego rozwiązania, wykorzystane zasoby osobowe, naukowe, rzeczowe, zastosowane rozwiązania z obszaru gospodarki cyrkularnej.
 • Jakie przyszłe działania z obszaru GOZ zaplanowano do realizacji w perspektywie co najmniej kolejnego roku szkolnego? *

  Opis powinien zawierać cele, opis adresatów, planowane wykorzystanie zasobów ludzkich, naukowych, rzeczowych, zastosowanie rozwiązań z obszaru gospodarki cyrkularnej.
 • Załącz zdjęcie obrazujące zrealizowaną inicjatywę

  Plik w formacie: PNG lub JPG
 • Załącz inne dokumenty:

  Plik w formacie: PDF, JPG, .PNG, .DOC, MP3, .ZIP
 • Zaakceptuj: *

Ładowanie
Ładowanie...