GOZ BIZNES – Lider Małopolski 2023 Firmy

 • Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wszystkie pola oznaczone * jako obowiązkowe

  Zgłoszenia może dokonać przedstawiciel firmy.

 • Nazwa zgłaszanej firmy *

 • Liczba zatrudnionych pracowników *

 • Identyfikator podatkowy NIP zgłaszanej firmy *

 • Nazwa inwestycji zrealizowanej przez zgłaszaną firmę klasyfikowaną w ramach GOZ *

 • Model GOZ w jakim realizowana jest inwestycja: *

  (możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi)
 • Opis projektu *

  Szczegółowy opis wdrożonego modelu biznesowego z zakresu GOZ lub innych działań/rozwiązań/wdrożeń z zakresu GOZ; cele, rezultaty, korzyści, oszczędności, zastosowane technologie, odbiorcy końcowi, rozwiązania, procent wykorzystania energii z OZE w całościowym profilu zużycia energii
 • Załącz zdjęcie obrazujące zrealizowaną inicjatywę

  Plik w formacie: PNG lub JPG
 • Załącz inne dokumenty:

  Plik w formacie: PDF, JPG, .PNG, .DOC, MP3, .ZIP
 • Dane osoby zgłaszającej firmę

  (do wiadomości organizatora)

 • Zaakceptuj: *

Ładowanie
Ładowanie...