Ankieta dla nauczycieli/edukatorów – Scenariusze lekcyjne

 • Szanowni Państwo,

  w listopadzie zeszłego roku powołany został międzyresortowy Zespół do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. Celem prac Zespołu było przygotowanie 40 scenariuszy lekcyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowywch, dotyczących zagadnień z ochrony klimatu, możliwych do realizacji na przedmiocie godzina wychowawcza.

  Zadanie to realizowane było w ramach utworzonych Grup Roboczych, w których skład weszli m.in. naukowcy, eksperci, praktycy, pedagodzy. Za koordynację prac Grup odpowiadali przedstawiciele organizacji młodzieżowych - Młodzieżowej Rady Klimatycznej, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.

  Przygotowane materiały tworzą spójny program wprowadzający w problemy zmian klimatu w sześciu obszarach tematycznych:

  • nauki o klimacie,
  • sprzężeń zwrotnych ze szczególnym podkreśleniem bioróżnorodności,
  • adaptacji i mitygacji,
  • energetyki,
  • społecznych skutków zmian klimatu
  • źródeł informacji o klimacie.

  Autorzy wykorzystali w nich nowoczesne metody dydaktyczne, tj prace w grupie, burze mózgów, dyskusje, prezentacje, czy badania własne. Zróżnicowali także treści pod względem poziomu i objętości materiałów, po to by mogły być wykorzystane w trakcie godzin wychowawczych, ale także pozostałych lekcji, czy spotkań kół naukowych. Przygotowany materiał, tak jak tematyka zmian klimatu, z założenia miał być więc różnorodny, ciekawy i inspirujący. Mamy nadzieję, że taki właśnie będzie w Państwa ocenie.

  Oddając w Państwa ręce scenariusze zakończyliśmy pierwszy etap – prace koncepcyjne. Teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa do drugiego - weryfikacji przygotowanych materiałów w trakcie zajęć. Zależy nam na Państwa opinii, abyśmy mogli je dopracować, żeby stanowiły wsparcie dla prowadzących. Zależy nam także na praktycznych wskazówkach, jak je realizować w przestrzeni klasy, czy szkoły.

  Dlatego serdecznie zapraszamy do uzupełnienia ankiety, podzielenia się spostrzeżeniami i wnioskami.

  Bardzo dziękujemy za czas poświęcony a uzupełnienie ankiety.

Ładowanie
Ładowanie...