Ciągłość działania firmy w czasach COVID-19

0%
 • Dzień dobry,

  prosimy o wypełnienie ankiety, która będzie pomocna w ocenie wpływu pandemii COVID-19 na praktyki zarządzania ryzykiem wśród polskich firm. Kwestionariusz składa się z pięciu części dotyczących m.in.

  - planów zarządzania firmą w czasie kryzysu,

  - pracy zdalnej i jej wydajności, 

  - finansowych i operacyjnych działań awaryjnych.

  Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut.

  Dziękujemy!

 • Organizacja, w której pracujesz: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy w planie ciągłości działania uwzględniono epidemię lub pandemię?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy konieczne było wprowadzenie zmian lub korekt w tym planie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy po pandemii konieczna będzie zmiana planu organizacji, aby usprawnić zarządzanie ciągłością działania? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czas na pytania dotyczące pracy zdalnej:

  Czy w Twojej organizacji istniała możliwość pracy zdalnej przed wybuchem pandemii? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • W jakim zakresie praca zdalna jest obecnie wykonywana w organizacji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Kiedy po raz pierwszy zdałeś sobie sprawę, że pandemia koronawirusa wpłynie na funkcjonowanie Twojej organizacji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy Twoim zdaniem firma, w której pracujesz stosując istniejące lub doraźne rozwiązania jest w stanie sprawnie i szybko (w około tydzień) przejść na tryb pracy zdalnej? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy uważasz, że wszystkie najważniejsze procesy w Twojej organizacji działają poprawnie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Przejdźmy do pytań dotyczących finansowych i operacyjnych działań na czas kryzysu:

  Które z poniższych środków ochrony finansowej zostały wdrożone w Twojej organizacji? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Które z poniższych działań zostały wdrożone w firmie w celu zachowania ciągłości biznesowej? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Czy w firmie powstało specjalne stanowisko lub Zespół Zarządzania Kryzysowego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Jeśli tak, kiedy powstał/o?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Ilu członków liczy zespół Zarządzania Kryzysowego w Twojej firmie? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy Zespół posiada niezależnych członków wyznaczonych specjalnie w celu radzenia sobie z sytuacją związaną z pandemią COVID-19? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Jak często spotyka się Zespół? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Kto wchodzi w skład zespołu? *

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Na koniec kilka ogólnych pytań dotyczących Twojej organizacji:

  W jakim sektorze działa firma? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Ile osób jest zatrudnionych w Twojej organizacji? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...