0%
 • Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz [NAZWA FIMRY] jako pracodawcę rodzinie lub znajomym?

  Zdecydowanie nie polecę

  Zdecydowanie polecę

 • Zaznacz 3 najważniejsze powody odejścia z pracy

  Można zaznaczyć co najwyżej 3 odpowiedzi.
 • Jak oceniasz poniższe aspekty pracy w [NAZWA FIRMY]?

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  bardzo źle źle w sam raz dobrze bardzo dobrze
  Poziom świadczeń pozapłacowych i benefitów  
  Branie pod uwagę opinii pracowników przez kadrę menedżerską  
  Środowisko wspierające współpracę  
  Awansowanie pracowników  
  Autonomia w działaniu  
  Zakres obowiązków na stanowisku pracy  
  Relacje w zespole  
  Możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych  
  Dostęp do informacji  
  Relacje z przełożonym  
  Poczucie bezpieczeństwa  
  Docenianie wyników pracy  
  Środowisko pracy wspierające innowacyjność/ zgoda na popełnianie błędów  
  Traktowanie z szacunkiem pracowników odchodzących z pracy  
  Sprawiedliwa ocena wyników pracy  
  Komunikacja wewnętrza  
  Poziom wynagrodzenia  
  Wsparcie przełożonego w rozwoju pracownika  
  Dostępność szkoleń/ narzędzi rozwojowych  
  Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy  
 • Jak oceniasz przełożonego?

  Wsparcie we wdrożeniu w nowe zadania
  Przydzielanie zadań zgodnie z umiejętnościami i wiedzą
  Jasne określanie celów i zadań
  Dzielenie się wiedzą
  Odpowiednie komunikowanie się z pracownikami
  Udzielanie bieżącej konstruktywnej informacji zwrotnej
  Otwartość na opinie i sugestie
  Wspieranie pracowników w rozwoju
  Traktowanie z szacunkiem i sprawiedliwie
 • Jakie działania podjął Twój przełożony, aby zachęcić Cię do pozostania w [NAZWA FIRMY]?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Czy masz już nową pracę

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...