Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – klasy 1-3

 • Drodzy Uczniowie,

              szkoła podstawowa to miejsce, w którym zdobywacie wiedzę. Ucząc się podstawowych zagadnień, warto abyście dowiedzieli się też czym jest honorowe krwiodawstwo i jak ważne jest oddawanie krwi.

              Dlatego przekazując materiały edukacyjne wraz z filmem na temat honorowego krwiodawstwa, przygotowaliśmy dla Was kwestionariusz dotyczący podstawowej wiedzy na jego temat.

              Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć działania w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

              Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

  Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.

   

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się szkoła.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Podaj nazwę szkoły, w której się uczysz

 • 4. Które z poniższych twierdzeń uważasz za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne.  
  Krwi nie da się kupić w aptece ani wyprodukować w laboratorium.  
  Oddawanie krwi nie boli.  
  Krew potrzebna jest każdego dnia, by móc leczyć pacjentów.  
  Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba po ukończeniu 18 r.ż.  
 • 5. Oddawanie krwi trwa tyle co:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Który składnik krwi odpowiedzialny jest za przenoszenie tlenu z płuc do komórek:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Jaki kolor ma osocze:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Kto może zostać Honorowym Dawcą Krwi?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Co sprawia, że krew jest czerwona?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...