Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – pracodawcy

 • Szanowni Państwo,

              zapoznali się Państwo z materiałami dotyczącymi promowania honorowego krwiodawstwa w miejscu pracy. Podkreślały one, jak ważne jest, aby grupa Honorowych Dawców Krwi powiększała się. Stale potrzeba krwi do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

              Celem materiałów edukacyjnych było zaprezentowanie jaki wpływ na funkcjonowanie firmy, jak i samych pracowników ma posiadanie w zespole Krwiodawcy. Przekazujemy więc kwestionariusz, którego wypełnienie upewni Państwa w zakresie posiadanej wiedzy na temat krwiodawstwa. Zachęcamy do dołączenia do grona Honorowych Dawców Krwi, a także promowania tej idei w swoim miejscu pracy, zarówno będąc pracownikiem, jak i pracodawcą.

              Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć działania
  w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

  Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

              Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza oraz wspieranie honorowego krwiodawstwa.

   

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się miejsce pracy.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Wskaż przedsiębiorstwo:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Które z poniższych twierdzeń uważasz za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Posiadanie w zespole pracowników choć jednego Krwiodawcy to dowód społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.  
  Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba po ukończeniu 18 r.ż.  
  Oddawanie krwi w miejscu pracy nie jest możliwe.  
  Oddawanie krwi uprawnia pracownika do otrzymania wolnego z tytułu honorowego krwiodawstwa.  
  Przed oddaniem krwi trzeba być na czczo.  
 • 5. Krew jest potrzebna:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami krwi pełnej wynosi:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy osoby posiadające tatuaż lub przekłucie części ciała mogą oddawać krew lub jej składniki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy częstotliwość oddawania krwi pełnej w ciągu roku przez kobiety i mężczyzn jest taka sama?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Ile ml krwi pełnej pobiera się jednorazowo od Dawcy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy materiały edukacyjne na temat honorowego krwiodawstwa były ciekawe, interesujące?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Czy materiały edukacyjne na temat honorowego krwiodawstwa powinny zostać uzupełnione o dodatkowe treści?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 12. Jeśli tak, jakie informacje będą jeszcze interesujące?

 • 13. Gdzie i poprzez jakie materiały istnieje dodatkowa możliwość promowania krwiodawstwa i wiedzy na temat honorowego oddawania krwi?

Ładowanie
Ładowanie...