Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – pracodawcy

 • Szanowni Państwo,

              krwiodawstwo to misja i odpowiedzialność. Świadomość uratowania komuś życia jest jedną z najistotniejszych wartości honorowego krwiodawstwa, a krew jest najcenniejszym darem, jaki może podarować człowiek. Dzięki tak szlachetnym, wrażliwym osobom, jak Krwiodawcy, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji, ratowanie zdrowia i życia innych osób.

              Krwiodawstwo to także postawa człowieka skorego do poświęceń dla innych, bezinteresownej pomocy, godnego zaufania. Budując świadomość na temat krwiodawstwa, chcemy zwrócić uwagę pracodawców, jak i pracowników na potrzebę oddawania krwi i jej składników, jak i wartości, jakie niesie ze sobą posiadanie w zespole Krwiodawcy.

              Zebrane informacje zostaną poddane analizie sumarycznej i pozwolą podjąć działania
  w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

              Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

              Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza oraz wspieranie honorowego krwiodawstwa.

 • KWESTIONARIUSZ - HONOROWE KRWIODAWSTWO

 • 1. Wybierz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, na terenie którego znajduje się miejsce pracy.

 • 2. Miejscowość

 • 3. Wskaż przedsiębiorstwo:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Które z poniższych twierdzeń uważasz za: PRAWDĘ, FAŁSZ, NIE WIEM (proszę zaznaczyć kwadracik przy właściwej odpowiedzi):

  Można udzielić jednej odpowiedzi w wierszu.
  Prawda Nie wiem Fałsz
  Posiadanie w zespole pracowników choć jednego Krwiodawcy to dowód społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.  
  Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba po ukończeniu 18 r.ż.  
  Oddawanie krwi w miejscu pracy nie jest możliwe.  
  Oddawanie krwi uprawnia pracownika do otrzymania wolnego z tytułu honorowego krwiodawstwa.  
  Przed oddaniem krwi trzeba być na czczo.  
 • 5. Krew jest potrzebna:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami krwi pełnej wynosi:

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Czy osoby posiadające tatuaż lub przekłucie części ciała mogą oddawać krew lub jej składniki?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy częstotliwość oddawania krwi pełnej w ciągu roku przez kobiety i mężczyzn jest taka sama?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Ile ml krwi pełnej pobiera się jednorazowo od Dawcy?

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...